firma  Kontakt
Kontakt
mapa
Žilina

AdresaGI-BÓN, spol. s r.o.
Bratislavská 11/413
010 01 Žilina
Slovenská Republika (Slovakia)

IČO: 31574050
DIČ: 2020445548
IČ DPH: SK2020445548
Registrácia: Okresný súd v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 757/L

Telefón

00 421 (41) 564 34 37

Webová stránka

Praha

AdresaGI-BÓN, spol. s r.o., organizační složka
Business Park Průmyslová
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
Česká Republika

IČO: 27937020
DIČ: CZ27937020
Registrácia: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 58185

Webová stránka

E-mail

Technická podpora produktov poskytovaných firmou GI-BÓN Management Systems Otázky a záležitosti obchodného charakteru Pripomienky k obsahu internetových stránok Všeobecné informácie a ostatné otázky