firma  Právne informácie
Právne informácie
Súkromie
Q-integra Reporting
Pokiaľ nám poskytnete svoje osobné informácie pomocou internetu, ich použitie môže byť pre:
  • kontaktovanie s dotazníkmi, marketingovým prieskumom, pokiaľ budete súhlasiť s takýmto spôsobom použitia,
  • pre rozvoj obchodných vzťahov, pokiaľ ste obchodným partnerom GI-BÓN, s.r.o.
  • pri spracovaní objednávok, požiadaviek v HelpDesku a iných transakcií,
  • prijatie do zamestnania.
V prípade uvedenia svojich osobných informácií nám môžete povedať, že si neželáte ich použitie na vyššie uvedené aktivity a my to budeme akceptovať.
Právne informácie

Informácie na tejto stránke sú určené výhradne pre osobnú potrebu čitateľa, ktorý preberá zodpovednosť za ich použitie. Nepredstavujú právne, ekonomické ani iné poradenstvo.

Pokiaľ chcete použiť informácie z týchto stránok, kontaktujte o súhlas písomne GI-BÓN, s.r.o.

GI-BÓN s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, chyby, nedostatky, ani výsledky využitia informácií na týchto stránkach, ktoré sú poskytované bez akejkoľvek záruky ich platnosti a vhodnosti pre konkrétny účel a majú len informatívny charakter.

Informácie uvedené na www stránkach spoločnosti GI-BÓN, s.r.o., ani ich žiadna časť nesmie byť reprodukovaná, uchovávaná v rešeršnom systéme a/alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom (vrátane elektronicky, mechanicky, fotograficky alebo formou iného záznamu) bez predchádzajúceho písomného súhlasu GI-BÓN, s.r.o.