firma  Novinky
Novinky
Apríl 2016Realizovaný projekt analýzy rizík informačnej bezpečnosti vo Victorian Energy, a.s. Bratislava
Február 2016Realizované projekty analýzy rizík informačnej bezpečnosti v Chemoprojekt a.s. Praha, Technoexport a.s. Praha a Aquatis a.s. Brno
Október 2015Projekt implementácie riadenia bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2014 v spoločnosti BETAMONT s.r.o. Zvolen sme úspešne uzavreli certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia.
Október 2015V spoločnosti IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s. Bratislava sme uspešným certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia implementovali projekt zavedenia riadenia bezpečnosti informácii podľa ISO/IEC 27001:2014.
Apríl 2015Realizovaný projekt analýzy rizík a tvorby dokumentácie informačnej bezpečnosti v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica
Február 2015Rozšírenie aplikácie pre anonymizáciu a úpravu dokumentov o modul OCR, ktorý umožňuje v naskenovaných dokumentoch vyhľadávanie a následné zakrývanie citlivých informácií.
December 2014Implementáciu požiadaviek normy ISO 9001:2008 v spoločnosti HAKOS Spedition, s.r.o. Žilina sme ukončili uspešným certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia.
December 2014Projekt implementácie manažmentu bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2014 v spoločnosti Ipesoft, spol. s r.o. Žilina sme uspešne uzavreli certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia.
September 2014V spoločnosti X-Systems, s.r.o. Košice sme uspešným certifikačným auditom implementovali projekt zavedenia manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a manžérstva bezpečnosti informácii podľa ISO /IEC 27001:2005.
September 2014Ukončenie projektu Komplexný upgrade infraštruktúry Notes Domino a Notes Traveler v spoločnosti MEDIA/ST, s.r.o. Žilina.
August 2014Nový softvér pre anonymizáciu a úpravu pdf dokumentov z internetového prehliadača
Jún 2014Certifikačným auditom podľa normy STN ISO/IEC 27001:2006 spoločnosťou TÜV Slovakia bol úspešne ukončený projekt bezpečnosti informácii v spoločnosti LK SECURITY, s.r.o. Žilina.
Apríl 2014Spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o. Bratislava využíva našu aplikáciu Tablet Reservations na rezerváciu a riadenie časového harmonogramu obsadenosti miestností.
Február 2014Realizovaný projekt pre manažment rizík informačnej bezpečnosti v Mobis Slovakia s.r.o., Gbeľany
Január 2014V spoločnosti Mesnac European Research and Technical Centre, s.r.o. Dubnica nad Váhom sme úspešne implementovali projekt bezpečnosti informácií podľa normy STN ISO/IEC 27001:2006 ukončený úspešným certifikačným auditom.
December 2013Aplikácia Hlásenie o nutnej zmene procesu urýchľuje proces schvaľovania a realizácie zmeny vyrobného procesu v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o, Zvolen.
Február 2013VGD AVOS TAX k.s. úspešne implementovala aplikáciu Daňové zákony, ktorá slúži na evidenciu daňových informácií a ich selektovanie prostredníctvom vopred nadefinovaných kritérií.
Január 2013Gamo, a.s., Banská Bystrica využíva náš SW Q-Integra na automatizáciu a zefektívnenie svojich interných procesov.
Január 2013Spoločnosť K-System, s.r.o. Žiar nad Hronom úspešne implementovala aplikáciu Montéri, ktorá slúži na podporu realizácie zákaziek u zákazníka a štatistické vyhodnocovanie zrealizovaných zákaziek
December 2012MB Entertainment s.r.o., Bratislava využila naše poradenské služby pri implementácii SMIB podľa ISO 27001.
September 2012Internet BillBoard a.s. Ostrava rozšíril využívanie SW Q-Integra vo svojich pobočkách v Poľsku a Turecku.
August 2012Ukončený vývoj a implementácia riešenia pre Performance management & Incentive System v BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava
Apríl 2012Spoločnosť Inseko, a.s. Žilina využíva pri riešení požiadaviek zákazníkov našu aplikáciu HelpDesk s web rozhraním.
Apríl 2012Úspešné ukončenie poradenských a konzultačných činností s podporou Q-Integra v spoločnostiach Lugera&Maklér spol. s r.o.Trenčín a Lugera&Maklér Temps, s.r.o.Trenčín certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia, s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2009.
Marec 2012Rozšírili sme ponuku našich služieb – pripravíme Vám firemný portál na mieru. Viac informácii.
Marec 2012Lugera&Maklér spol. s r.o.Trenčín využíva náš softvérový nástroj NotesToPDF na generovanie PDF dokumentov z prostredia Lotus Notes.
Február 2012Prinášame nový softvérový nástroj NotesToPDF - generovanie dokumentov z Lotus Notes do formátu PDF. Viac informácii.
December 2011Uvoľnili sme novú verziu softvéru pre podporu manažmentu výkonnosti Q-integra iScorecard 2.0
August 2011Ipecon, s.r.o., Žilina využíva náš modul Q-integra eOffice na zlepšenie riadenia svojich interných procesov.
August 2011Na našej stránke v časti Projektový manažment si môžete pozrieť video, v ktorom prezentujeme základné funkcie aplikácie Projektový manažment.
Júl 2011Bohemia Certification, s.r.o., Praha využíva našu webovú aplikáciu Webreporting na tvorbu, zdieľanie a evidenciu správ z vykonaných auditov.
Jún 2011O skúsenostiach pri implementácii SW Q-integra, nášho zákazníka Sapa Profily a.s. si môžete prečítať v časti Vyjadrenia zákazníka na našej stránke.
Máj 2011Inseko, a.s. Žilina využíva na zlepšenie riadenia vzťahov so zákazníkmi naše aplikácie Q-integra
Apríl 2011Náš zákazník K-system, s.r.o, Žiar nad Hronom používa aplikácie Q-Integra na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi a automatizáciu interných procesov
Apríl 2011Na našej stránke v časti Riešenia - iScorecard si môžete pozrieť video, v ktorom prezentujeme základné funkcie aplikácie iScorecard.
Január 2011Dňa 31.01. 2011 sme úspešne ukončili implementáciu požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2005 certifikačným auditom spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia.
December 2010Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline využíva na zlepšenie riadenia rizík náš modul Q-integra eRisk.
November 2010Uvoľnili sme nový produkt Q-integra iScorecard - softvér pre podporu strategického manažmentu - s prístupom klientov prostredníctvom webového prehliadača.
September 2010Náš zákazník Avos Consulting, s.r.o, Piešťany používa naše aplikácie verzie Q-Integra R8 na zlepšenie komunikácie so zákazníkmi a automatizáciu interných procesov
Jún 2010Tubapack, a.s. Žiar nad Hronom, dcérska spoločnosť nášho zákazníka ŽHS a.s., využíva na zlepšenie riadenia vzťahov so zákazníkmi náš modul Q-integra eCRM.
Apríl 2010V spoločnosti Sapa Profily a.s. bol v spolupráci s firmou GAMO a.s. úspešne odovzdaný do užívania modul eDoc pre správu a riadenie internej dokumentácie a modul eOffice pre automatizáciu administratívnych procesov.
Január 2010Úspešné ukončenie poradenských a konzultačných činností s podporou Q-Integra v spoločnosti ELRON Elektro, s.r.o. Bratislava certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia, s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2009.
November 2009V úzkej spolupráci s firmou Gamo a.s. sme úspešne implementovali nový informačný systém v spoločnosti Recyklačný fond, a.s., cieľom ktorého je elektronické spracovanie dokumentov.
Október 2009Naše konzultačné, poradenské a školiace aktivity v spolupráci s ATBON a.s. boli úspešne ukončené v spoločnosti Pasante s.r.o. Praha certifikačným auditom spoločnosťou TUV Slovakia a udelením cetifikátu podľa ČSN EN ISO 9001:2009
September 2009V spoločnosti Recyklačný fond a.s. bol v úzkej spolupráci s firmou GAMO a.s. úspešne odovzdaný do užívania modul eDoc pre správu a riadenie internej dokumentácie.
Máj 2009Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica využíva naše moduly Helpdesk a Reporting k efektívnejšiemu riadeniu požiadaviek zákazníkov.
Január 2009Náš zákazník Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom využíva naše aplikácie k efektívnejšiemu riadeniu obchodných procesov.
November 2008Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen využíva modul Registratura na efektívne evidovanie, manipuláciu a ukladanie registratúrnych záznamov.
Október 2008Podpisom rámcovej zmluvy sme začali spoluprácu v oblasti implementácie IS/IT so spoločnosťou GAMO a.s.
Október 2008ELRON elektro s.r.o. Bratislava využíva Q-integru na zlepšenie tímovej spolupráce.
September 2008Proces implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 14000+ úspešne ukončila spoločnosť CISS Martin s.r.o. certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia, s.r.o. za pomoci našich poradenských a konzultačných služieb.
August 2008Naše aplikácie Korešpondencia a Správa záznamov splňajú kritéria platnej legislatívy SR v oblasti archivácie a registratúry, o čom máme potvrdenie odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej rebubliky.
August 2008Úspešné ukončenie poradenských a konzultačných činností v spoločnosti ATLANTA, spol. s r.o. certifikačným auditom spoločnosťou Acert Slovakia s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2001.
Júl 2008Naše konzultačné, poradenské a školiace činnosti v spoločnosti Stanislav Vančo Vančo a Krajčovič výroba izolačných skiel JACOVCE boli úspešne ukončené certifikačným auditom spoločnosťou TUV Slovakia a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2000.
Júl 2008Úspešné ukončenie poradenských a konzultačných činností s podporou Q-Integra v spoločnosti ATBON a.s. Praha certifikačným auditom spoločnosťou Acert Slovakia s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2001.
Júl 2008V rámci skvalitnenia technickej podpory zákazníkom sme v júli otvorili pobočku v Bratislave.
Júl 2008Proces implementácie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 úspešne ukončila spoločnosť Realplast certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia, s.r.o. za pomoci našich poradenských a konzultačných služieb.
Máj 2008Naše konzultačné, poradenské a školiace činnosti s podporou Q-integra v spoločnosti Saver Manufacturing s.r.o. Bošáca boli úspešne ukončené certifikačným auditom spoločnosťou TUV Slovakia a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2000.
Apríl 2008Magistrát Hlavného mesta Praha využíva pri implementácii Programového prohlášení RHMP naše poradenské činnosti v oblasti Balanced Scoercard s podporou Q-integra Scorecard.
Apríl 2008Úspešným certifikačným auditom spoločnosťou ACERT boli ukončené naše poradenské činnosti v spoločnostiach GLOBE ESTATE, s.r.o. Žilina a GLOBE ESTATE spol. s r. o. Praha.
Marec 2008SMZ, a.s.,Jelšava (Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava) s GI-BON Management Systems uzavreli zmluvu o implementácii Q-Integra. Cieľom implementácie Q-Integra v SMZ, a.s., Jelšava je informačná podpora integrovaného systému manažmentu.
Január 2008Stali sme sa Adobe Bronze Solution Partner EMEA
November 2007Úspešné ukončenie projektu "Vykonanie personálneho auditu a zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001" pre Mesto Banská Bystrica certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia s.r.o..
Október 2007Scorecard Dashboard predstavuje softvérovú (webovú) nadstavbu nad Q-integra Scorecard, umožňuje kaskádovanie viacerých Scorecardov a graficky znázorňuje výkonnosť organizácie na rôznych úrovniach.
Október 2007Stali sme sa implementačným partnerom pre Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o, čím sme rozšírili naše pôsobenie na českom trhu.
August 2007V auguste sme otvorili novú pobočku v Prahe. Predmetom činnosti organizačnej zložky v ČR je poskytovanie poradenstva v oblasti manažérstva, ekonomiky a financií, s využitím podpory informačných technológii.
Jún 2007Náš zákazník, Fi-mex s.r.o. Liptovský Mikuláš, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 za podpory našich konzultačných služieb a softvéru Q-integra a obdržal certifikát Acert Bratislava.
Máj 2007Úspešné ukončenie poradenských, konzultačných a školiacich činností na MŽP SR, sekcia Environmentálnych programov a projektov. Štátni zamestnanci získali softvérovú podporu a rozšírili svoje poznatky v oblasti riadenia kvality a riadenia rizík pri realizácii a hodnotení investičných projektov životného prostredia.
Apríl 2007ŽHS, a.s. (Žiarska hutnícka spoločnosť, a.s.) Žiar nad Hronom s GI-BON Management Systems uzavreli kontrakt o implementácii Q-Integra. Cieľom implementácie Q-Integra v ŽHS, a.s. je informačná podpora integrovaného systému manažmentu a automatizácia firemných procesov.
Marec 2007Úspešné ukončenie poradenských a konzultačných činností v spoločnosti GRADIENT Slovakia spol. s r.o. Bratislava certifikačným auditom spoločnosťou ACERT, s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2001.
Február 2007S&K Management Systems a naša spoločnosť uzavreli spoluprácu v oblasti IT a konzultingu. Spolupráca je zameraná hlavne pre oblasť realizácie stratégie pomocou metodiky Balanced Scorecard. Prvým spoločným krokom je seminár pod pracovným názvom "Riadenie výkonnosti - Balanced scorecard". Pre viac informácií nás kontaktujte.
Február 2007Novými internetovými stránkami GI-BON, s.r.o. poskytujeme návštevníkom lepší prehľad informácií, zlepšujeme komunikáciu a podporu zákazníkom a obchodným partnerom. Či sa nám to darí, necháme na vás, budeme radi, ak nám zašlete vaše názory a pripomienky pre zlepšenie funkčnosti.
Január 2007Uzavreli sme dohodu o spolupráci s poradenskou spoločnosťou Konfirm Brno so zameraním poskytovať produkty a služby v oblasti potravinárskeho priemyslu. Pripravujeme balík aplikácií pre podporu naplnenia požiadaviek ISO 22000. Pre viac informácií nás kontaktujte.
December 2006Nová verzia Q-integra Scorecard (SW nástroj) pre realizáciu vašej stratégie. Plne funkčná aj cez webové rozhranie s prístupovými právami podľa vašej aktuálnej organizačnej štruktúry, prepojená na projektový manažment a manažment rizika.
December 2006Proces implementácie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 úspešne ukončila spoločnosť CISS Martin s.r.o. certifikačným auditom spoločnosťou TÜV Slovakia, s.r.o. za pomoci našich poradenských a konzultačných služieb.
November 2006Úspešných certifikačným auditom spoločnostou ACERT boli završené naše poradenské činnosti v spoločnosti MCST, a.s..
Október 2006Spoločnosť CONTAL OK úspešne ukočila proces zavádzania systému manažérstva kvality certifikačným auditom spoločnosťou ACERT za pomoci našich konzultačných a školiacich činností a podpory nášho IS Q-integra.
September 2006Implementácia systému manažérstva kvality v spoločnosti Peter Valko - Doprava bola úspešne ukončená certifikačným auditom spoločnosťou TSU Certitech.
August 2006Úspešné ukončenie poradenských, konzultačných a školiacich činností u nášho zákazníka SPI a.s. Bratislava certifikačným auditom spoločnosťou ACERT, s.r.o. Bratislava a udelením certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2001.
Júl 2006Získali sme status IBM Advanced Business Partner.
Jún 2006Rozšírenie ponuky balíka Q-integra eRecords a Q-integra eOffice o aplikácie Služobné cesty a Dovolenky.
Máj 2006DB Riadenie rizika - Implementuje princípy, funkcie, metódy a nástroje priebežného riadenia rizík (Continuous Risk Management) s dôrazom na životný cyklus rizika (identifikácia, analýza, plánovanie, sledovanie, riadenie). Čiastočne reflektuje aj na požiadavky noriem ISO/IEC 27001:2005 a ISO/IEC 17799:2005 pokrývajúcich oblasť systémov manažérstva informačnej bezpečnosti.
Február 2006Absolvované školenie pre oblasť Systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS - Information Security Management Systems).
Január 2006Spoločnosť Contal OK využíva pri riešení požiadaviek zákazníkov našu aplikáciu HelpDesk s web rozhraním.
December 2005Internet BillBoard - jeden z najvýznamnejších poskytovateľov internetovej reklamy v ČR, sa rozhodol realizovať projekt na podporu interných procesov s pomocou nášho informačného systému Q-integra.
November 2005Teneo 3000 s.r.o. - podpora migrácie z Microsoft Exchange na IBM Lotus Notes.
Október 2005Náš zákazník, FIm-Ex s.r.o CZ, úspešne implementoval náš informačný systém Q-integra.
September 2005Náš zákazník, Data-Inter s.r.o. Opava, úspešne implementoval náš informačný systém Q-integra.
Júl 2005Rozšírenie ponuky balíkov Q-integra Helpdesk, Q-integra eRecords a Q-integra eRecords Food.
Júl 2005Náš zákazník, Vinuta s.r.o Rajec, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 pre výrobu a opravy elektrických zariadení za podpory našich konzultačných služieb a obdržal certifikát CEQS Nová Dubnica.
Jún 2005Náš zákazník, Nová Zlievarenská Spoločnosť s.r.o Martin, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa EN ISO 9001:2000 pre výrobu hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel za podpory našich konzultačných služieb a softvéru Q-integra a obdržal certifikát TÜV CERT.
Jún 2005Environmentálne aspekty - rozšírenie podpory plnenia požiadaviek ISO 14001:2004.
Máj 2005Predajca bezpečnostných skiel Altec & Globtech Trnava využíva naše komplexné služby pri implementácii ISO 9001:2000 s podporou Q-integra.
Máj 2005Naše konzultačné a školiace činnosti s využitím Q-integra si vybrala firma Contal OK, Žilina pri implementácii STN EN ISO 9001:2001.
Február 2005Lugera & Maklér, spol. s r.o. - personálna agentúra využíva pre personálne procesy vlastnosti a funkčnosť Q-integra.
Február 2005Q-integra eOffice - zahŕňa funkčnosti požadované Zákonom č. 395/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o archívoch a registratúrach - pôsobnosť na úseku archívov a registratúr, organizáciu registratúr, práva a povinnosti pôvodcu registratúry.
Január 2005Dodávka pre významného výrobcu nealkoholických nápojov. Spoločnosť GI-BÓN s.r.o. podpísala zmluvu o dodávke licencií Q-integra a nadväzných, poradenských a implementačných služieb so spoločnosťou Kofola a.s. Krnov pre podporu integrovaného systému manažmentu. Projekt sa realizuje pre Kofola a.s. Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko.
Január 2005JÄKL Karviná a.s. - výrobca oceľových trubiek a profilov rozhodol vo výberovom konaní o podpore systému manažmentu podľa ISO 9001 a ISO/TS 16949 našim produktom Q-integra.
Január 2005Zeveta Bojkovice a.s. - podpora medzinárodných štandardov v špeciálnej výrobe a v dodávkach pre automobilový priemysel je realizovaná technológiou Lotus Domino a našim produktom Q-integra.
Január 2005Tlačiarne Banská Bystrica, s.r.o. - popredná slovenská tlačiareň, exportujúca svoje produkty do celého sveta, rozhodla o realizovaní projektu pre podporu systému manažmentu pomocou Q-integra.
December 2004Úspešné ukončenie poradenskej a konzultačnej činnosti u nášho zákazníka J.P.Car, s.r.o. Žilina certifikačným auditom podľa SSQMS (SEAT SERVICE quality management system) spoločnosťou TÜV Automotive GmBH a udelením certifikátu podľa SSQMS a STN EN ISO 9001:2001.
December 2004Úspešné ukončenie poradenskej činnosti u našeho zákazníka Energyr, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom certifikačným auditom podľa STN EN ISO 9001: 2001 spoločnosťou CEQS Nová Dubnica.
November 2004Q-integra podporuje riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) v Korsnäs Packaging s.r.o. v regiónoch Českej republiky, Slovenska a Poľska.
Október 2004Uvoľnenie nového produktu Q-integra Scorecard.
September 2004Náš zákazník, Ipesoft s.r.o Žilina, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 v oblasti informačných systémov a informačných technológií za podpory softvéru Q-Integra a obdržal certifikát RW TÜV Bratislava.
August 2004V časopise IT SYSTEMS 7-8/2004 vyšiel článok o SW nástrojoch pre podporu manažmentu kvality (vrátane recenzie Q-Integry).
August 2004Implementácia systému Q-Integra pre podporu administratívnych procesov a projektového manažmentu vo firme FIM-EX, s.r.o. Liptovský Mikuláš.
Jún 2004Ukončenie transformácie dokumentácie SMK Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity do elektronickej formy v Q-Integra eDoc.
Jún 2004Vývoj aplikácií v Lotus Notes pre PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..
Jún 2004Ukončená prvá etapa implementácie Q-Integra v spoločnosti Arako, spol. s r.o..
Máj 2004Uvoľnenie nového produktu Q-integra eProject.
Apríl 2004Dňa 30.4. 2004 bola naša firma recertifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2001.
Apríl 2004Inžinierská a projektová spoločnosť Save, s.r.o. ukončila implementáciu systému manažmentu kvality získaním certifikátu podľa STN EN ISO 9001:2001 pre svoje projekčné, realizačné a obchodné procesy za podpory informačného systému Q-Integra.
Marec 2004Úspešné ukončenie projektu pre softvérovú podporu procesu hodnotenia zamestnancov v BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava.
Január 2004Uvoľnenie nového produktu Q-integra WebDesk.
December 2003Úspešné ukončenie poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti u našeho zákazníka Plastiflex Slovakia, s.r.o. Kežmarok certifikačným auditom podľa STN EN ISO 9001: 2001 spoločnosťou TÜV STC Bratislava.
November 2003Náš zákazník, Hydrostatika s.r.o. Dubnica nad Váhom, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 a obdržal certifikát CEQS Nová Dubnica.
Október 2003Náš zákazník, Koliba a.s., úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 a obdržal certifikát PQM Banská Bystrica.
September 2003Uvoľnenie nového produktu Q-integra eAudits.
August 2003Vzhľadom na rozširovanie pôsobnosti našej firmy bola spustená anglická verzia našich internetových stránok.
August 2003V dnešnej dobe je u nášho zákazníka, Tauris, a.s., pripravovaný upgrade na Q-Integra s cieľom komplexnej podpory a rozvoja systému kvality.
August 2003Spoločnosť Tauris, a.s. získala certifikát podľa ISO 9001:2000 od Bureau Veritas Slovakia, spol. s r.o. Celý certifikovaný systém bol vytvorený s podporou nášho informačného systému GB Q/2000 a nadväzných služieb. Viac: Hospodársky denník 18. augusta 2003, ročník 5, číslo 158: "Certifikácia nie je prepych".
August 2003Úspešné ukončenie poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti u našeho zákazníka Agrárna spoločnosť s.r.o. Žilina certifikačným auditom podľa STN EN ISO 9001: 2001 spoločnosťou CEQS Nová Dubnica.
Júl 2003Náš zákazník, S.K.Industrietechnik s.r.o. Dubnica nad Váhom, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 a obdržal certifikát CEQS Nová Dubnica.
Jún 2003Uvoľnenie nového produktu Q-integra eRecords Food.
Máj 2003Prechod na nové www stránky našej firmy.
Marec 2003Naši pracovníci získali osvedčenia spoločnosti RW TÜV - interný audítor VDA 6.1.
Marec 2003Náš zákazník, BC-MCHZ, Ostrava, prešiel na novú verziu GB Q/2000 R5.
Marec 2003Uvoľnenie nového produktu Q-integra Reporting.
Február 2003Naši pracovníci získali osvedčenia spoločnosti RW TÜV - interný audítor ISO/TS 16949:2002.
Február 2003Uvoľnenie nového produktu Q-integra Helpdesk pre podporu spracovania požiadaviek externých a interných zákazníkov.
Január 2003Začala implementácia GB Q/2000 v Tatramat a.s. Poprad. Manažment Tatramat a.s. rozhodol o nasadení produktu GB Q/2000 pri prechode systému kvality na plnenie požiadaviek ISO 9001:2000.
Január 2003Nové logo GI-BÓN, s.r.o. - s rozširovaním portfólia riešení pre podporu manažmentu a postupnej premeny spoločnosti bolo zmenené logo na GI-BÓN Management Systems, ktoré vystihuje súčasný charakter a identitu našej firmy.
November 2002Náš zákazník, Finergia spol. s r.o. Žilina, úspešne absolvoval certifikačný audit podľa STN EN ISO 9001:2001 a obdržal certifikát RWTÜV Bratislava.