firma  Partneri
Partneri
Technologickí partneri
IBM Business Partner
Adobe Bronze Solution Partner EMEA
Microsoft Partner Program
Oracle Technology Network
Odborní partneri
Akadémia kvality pri Vedeckotechnickej spoločnosti Žilinskej Univerzity v Žiline
TÜV NORD Slovakia, spol. s r.o.
ACERT spol. s r.o.
TÜV SUD Slovakia, spol. s r.o.
Bureau Veritas Czech Republic,
spol. s r.o.
Implementační partneri
ATBON a.s.
GAMO a.s.
AutoCont Sk, a.s.
KONFIRM,
spol. s r.o.
Centire, spol. s r.o.