firma  Kvalita a bezpečnosť
Kvalita a bezpečnosť
Nezávislým posúdením nášho systému kvality podľa ISO 9001:2008 a systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 chceme preukázať našu zaujatosť, kompetentnosť, záruku za kvalitu našich produktov ako aj dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií voči našim zákazníkom a partnerom.