Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eCRM
Adresár
Dokumenty
CRM (Kontaktný manažment)
Korešpondencia
Úlohy
Zmluvy
Dopyt a ponuky
Odporúčané aplikácie
Porady
Nápravné a preventívne opatrenia

Riešenia  Q-integra  Q-integra eCRM
Riadenie vzťahov so zákazníkmi - eCRM
Q-integra eCRM

Q-integra eCRM umožňuje sledovanie obchodných činností firmy. Poskytuje nástroje a funkcie potrebné na vytvorenie a udržanie jasného prehľadu o zákazníkoch od prvého kontaktu, prostredníctvom správy zákazníkov ( vrátane potenciálnych), spracovávaním dopytov, vytváraním ponúk, hodnotením spracovaných dopytov a položiek dopytu.

Vlastnosti

  • plánovanie a evidencia aktivít v súvislosti s obchodnými príležitosťami, projektmi, zákazníkmi a inými udalosťami, ktoré má zmysel sledovať,
  • evidovanie údajov prijatých dopytov a ponúk v zložkách,
  • nezávislé spracovanie jednotlivých položiek dopytu,
  • vytváranie úloh k zložkám.

Komunikácia v module Q-integra eCRM
Atribúty riešenia Q-integra eCRM

  • riadenie vzťahov so zákazníkmi a celková podpora obchodných procesov.

Prínosy

  • centrálna evidencia všetkých zákazníkov, kontaktov, ponúk, zmlúv a dokumentácie so zákazníkmi,
  • získanie prehľadných podkladov ku kvalifikovaným obchodným rozhodnutiam, rozpoznávanie trendov, problémov a príležitostí,
  • priama integrácia CRM do systému manažmentu firmy.