Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eDoc
Archív
Dokumenty
Externá dokumentácia
Mapy procesov
Operatívna dokumentácia
Podnikové normy
Procesný slovník
Príručka kvality
Register právnych požiadaviek
Riadená distribúcia
Riadená dokumentácia

Riešenia  Q-integra  Q-integra eDoc
Riadenie dokumentov
Q-integra eDoc

eDoc je modul Q-integra určený pre riadenie firemnej dokumentácie a identifikáciu a popis firemných procesov.

eDoc je plne nastaviteľný modul Q-integra pre rozsah firemnej dokumentácie (závislej od veľkosti firmy, zložitosti a interakcie procesov, kompetentnosti pracovníkov).

Dokumenty potrebné vo firme na zaistenie efektívneho plánovania, prevádzky a riadenia procesov udržuje v elektronickej forme s priradenými prístupovými právami na funkčné miesta podľa organizačnej štruktúry. Aplikácie eDoc sú užívateľsky jednoduché, obsahujú protokoly o workflow, elektronických podpisoch a revíziách dokumentu....

Vytvorením nových kópií aplikácií získava firma možnosť nastavenia eDoc podľa konkrétnych potrieb a svojich zvyklostí.

Vlastnosti

 • riadenie životného cyklu dokumentu (od návrhu až po elektronický archív),
 • verzie a revízie dokumentov,
 • schvaľovacie riadenie, pripomienkové riadenie, elektronické podpisy schvaľujúcich,
 • dynamické prepojenia dokumentácie (prepojenia vždy na aktuálny dokument),
 • identifikácia a popis procesov rôznymi metódami mapovania procesov (SPA - štruktúrovaná procesná analýza, IDEF0, ...),
 • hierarchický rozpad procesov a dokumentácia k procesu,
 • jednotný slovník pre terminológiu a použité skratky,
 • riadenie distribúcie dokumentácie,
 • tvorba šablón dokumentov,
 • identifikovateľnosť dokumentov externého pôvodu, skenovanie externých dokumentov do systému.

Komunikácia v module Q-integra eDoc
Atribúty riešenia eDoc

 • podpora procesného manažmentu,
 • riadenie celej firemnej dokumentácie v elektronickej forme.

Prínosy

 • efektívne zdieľanie, vyhľadávanie a správa firemných dokumentov,
 • minimalizácia nákladov na riadiacu dokumentáciu (zrušenie funkcie správcu dokumentácie, úspora spotrebného materiálu, elektronický archív, ...),
 • ochrana a bezpečnosť dokumentácie -> know-how firmy,
 • jednoznačne priradené zodpovednosti a právomoci v závislosti od funkčných miest pre dokument,
 • rýchla identifikovateľnosť a ľahká udržovateľnosť firemnej dokumentácie,
 • naplnenie požiadaviek na dokumentáciu podľa ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.