Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eOffice
Adresár
Diskusie
Dokumenty
Evidencia titulov
Korešpondencia
Nástenka
Porady
Registratúra (Správa záznamov)
Úlohy
Zmluvy

Riešenia  Q-integra  Q-integra eOffice
Elektronická kancelária
Q-integra eOffice

Modul eOffice je základným modulom informačného systému Q-integra. Obsahuje nástroje pre efektívnu internú a externú elektronickú komunikáciu, vrátane získavania spätnej väzby. Interná elektronická komunikácia zabezpečuje zdieľanie informácii vo firme, zjednotenie komunikačných kanálov vo firme, organizovanie, plánovanie a kontrolu firemných činností.

eOffice automatizuje administratívne a obchodné procesy firmy.

Vlastnosti

  • práca v Q-integra na základe aktuálnej organizačnej štruktúry a funkčných miest
  • nástroje pre efektívnu internú a externú komunikáciu (vrátane technických prepojení na internetové protokoly, možnosti priameho skenovania dokumentov do aplikácii)
  • prepojenie na štandardné kancelárske balíky
  • riadenie firemných dokumentov a ich prepojenie na email, kalendáre a úlohy
  • ergonomicky riešené formuláre

Atribúty riešenia eOffice

  • jednotná firemná elektronická kancelária a automatizácia administratívnych procesov

Komunikácia v module Q-integra eOffice
Prínosy

  • zhromažďovanie, organizovanie, sledovanie, vyhodnocovanie a výmena informácií,
  • schvaľovacie riadenie, pripomienkové riadenie, elektronické podpisy schvaľujúcich,
  • plánovanie, organizovanie a kontrola firemných činností,
  • riadenie vzťahov so súčasnými a budúcimi zákazníkmi, informácie o zákazníkoch, história kontaktov.