Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eRecords Food
HACCP
Sanitácia
Laboratórny denník
Odporúčané aplikácie
Zmluvy
Nápravné a preventívne opatrenia
Dokumenty
Riadenie nezhody

Riešenia  Q-integra  Q-integra eRecords Food
Riadenie záznamov pre potravinársky priemysel
Q-integra eRecord Foods

Q-integra eRecords Food je modul zameraný na využitie v potravinárskom priemysle. Aplikácie eRecords Food podporujú realizáciu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), sanitáciu a záznamy z laboratórnych kontrol a rozborov v potravinárskej firme.

V nadväznosti na moduly Q-integra modul eRecords Food podporuje systém bezpečnosti potravín, ktorý je efektívnejší a vedie k zvýšenej úrovni ochrany zdravia spotrebiteľa a spokojnosti zákazníka.

Aplikácia HACCP slúži na identifikáciu, riadenie a monitorovanie rizík s možnosťou prepojenia na preventívne opatrenia. Po tom, ako sa identifikovali kritické miesta, umožňuje eRecords Food ich využívať pri riadení a monitorovaní.

Postupy realizácie HACCP môžu byť jednoduchým spôsobom dokumentované v rámci eDoc.

Vlastnosti

 • evidencia plánov HACCP podľa výrobkov, výrobkových skupín alebo technológií vrátane určenia tímu HACCP, špecifikácie výrobnej činnosti a diagramu materiálových tokov,
 • stanovenie kritických bodov vrátane analýzy nebezpečia a jednotlivých znakov (parametrov),
 • schvaľovací proces plánov a kritických bodov,
 • elektronické podpisovanie a zamykanie záznamov,
 • hodnotenie záznamov podľa rôznych kritérií.

Komunikácia v module Q-integra eRecords Food
Atribúty riešenia eRecords Food

 • vytvorenie a udržiavanie systému kritických bodov - HACCP pre zlepšenie bezpečnosti potravín,
 • vytvorenie a udržiavanie plánov sanitácie a vedenie záznamov o priebehu sanitácie,
 • riadenie laboratórnych kontrol a rozborov (vstupná, medzioperačná, výstupná, mikrobiologický denník).

Prínosy

 • integrovaný systém HACCP do systému manažmentu potravinárskej firmy, čím sa dosahuje zlepšenie efektívnosti systému a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov,
 • automatizované vyhodnocovanie a reporty zo súboru záznamov,
 • prepojenia na preventívne opatrenia.