Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Odporúčané aplikácie
Úlohy
Korešpondencia
Helpdesk
Porady
Projektový manažment

Riešenia  Q-integra  Q-integra eRisk
Manažment rizika
Q-integra eRisk

Q-integra eRisk je nástroj, pomocou ktorého je v organizácii zabezpečený koordinovaný prístup k rizikám. Implementácia riadenia rizík zvýši konkurencieschopnosť a ziskovosť organizácie.

Organizácia môže v module uplatniť vlastnú metodiku riadenia rizík ( identifikovanie, analýza, plánovanie, sledovanie a riadenie rizík), systém a spôsob Taxonomickej klasifikácie.

Vlastnosti

 • tvorba taxonomického dotazníka vrátane príslušných opatrení pre riadenie rizík,
 • evidencia identifikovaných rizík,
 • analýza rizika (stanovenie významnosti rizika v organizácii), priradenie zodpovednosti,
 • plánovanie a riadenie rizík (spoločné plánovanie a riadenie súvisiacich rizík),
 • definovanie metrík, indikátorov a spúšťacích mechanizmov rizika,
 • tvorba správ o sledovaní rizika,
 • hodnotenie riadenia rizika,
 • evidencia histórie hodnotenia riadenia rizika,
 • schvaľovacie riadenie, pripomienkové riadenie, elektronické podpisy schvaľujúcich.

Komunikácia v module Q-integra eRisk
Atribúty riešenia Q-integra eRisk

 • riadenie rizika podľa Paradigmy riadenia rizík (identifikovanie, analýza, plánovanie, sledovanie a riadenie rizík,
 • podpora internej komunikácie,
 • vyhodnocovanie stavov a trendov rizík,
 • monitoring, analýza a tvorba nápravných a preventívnych opatrení,
 • prehľad o riešení a zaobchádzaní s rizikami.

Prínosy

 • urýchlenie tvorby a implementácie metodiky Riadenia rizík,
 • podpora komunikácie,
 • komplexné monitorovanie a riadenie rizík na všetkých podnikových úrovniach,
 • zvýšenie motivácie a spoluúčasti zamestnancov.

Screenshoty