Rýchly výber aplikácie

Riešenia  Q-integra
Q-integra
Všeobecný popis
Q-integra Reporting
Informačný systém Q-integra je integrovaný softvérový produkt pre podporu riadenia, rozhodovania a tímovú spoluprácu vo firmách. IS Q-integra je koncipovaný tak, aby vyhovoval moderným metódam riadenia firmy a zabezpečil neustále zlepšovanie systému riadenia vo firme. Q-integra umožňuje na agregovaných výstupoch zo systému manažmentu firmy prijímať rozhodnutia na základe faktov a preukaznej dokumentácie, k dispozícii sú trendy ukazovateľov systému. Modulárna koncepcia informačného systému Q-integra umožňuje flexibilné riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Každý modul môže pracovať samostatne alebo plne integrovane v rámci Q-integra. Q-integra podporuje niekoľko jazykových mutácií, nové jazykové mutácie sú k dispozícii pomocou multijazyčných slovníkov.
Prínosy Q-integry
 • prepojenie stratégie s operatívou a preukazné zlepšenie celého systému manažmentu firmy,
 • procesný prístup k riadeniu firmy, redukcia časov na zmeny stavov procesov,
 • jednoduchá udržovateľnosť systému manažmentu firmy (riadiaca dokumentácia, preukazná dokumentácia, zlepšovanie, ....),
 • implementáciou Q-integra, resp. pri tvorbe ISM vzniká úspora 30% nákladov na systém a 50% úspora času implementácie (návratnosť investícií cca 6 mesiacov v závislosti od veľkosti firmy),
 • zvyšovanie efektívnosti a produktivity práce užívateľov
 • podpora tímovej spolupráce a kompetencií.
Ciele Q-integry
 • umožniť s využitím jednotlivých aplikácií produkovať kvalitu pri nižších nákladoch a tým zvyšovať konkurencieschopnosť firmy,
 • podpora strategického a procesného manažmentu (automatizácia procesov vo firme, workflow manažment) a neustále zlepšovanie,
 • tvorba modelu pre zvýšenie konkurencieschopnosti -> konkurenčná kvalita -> EFQM,
 • efektívna interná komunikácia v rámci celej firmy.
Q-integra priamo podporuje
 • metodiku Balanced Scorecard pre strategický manažment,
 • procesný manažment,
 • naplnenie požiadaviek ISM (integrovaný systém manažmentu) -> ISO 9001:2008, ISO 14001 a STN OHSAS 18001:2009,
 • odvetvové požiadavky na systém kvality -> ISO/TS 16949:2009, VDA6.1, QS 9000, HACCP,
 • požiadavky zákazníkov.
Čo nové prináša Q-integra R8
 • nový dizajn formulárov a pohľadov
 • optimalizácia programového kódu a zrýchlenie vykonávaných funkcií
 • predvypĺňanie formulárov - vo vybraných poliach je možnosť nastaviť predvolené hodnoty pre jednotlivých používateľov
 • skrývanie nevyplnených polí v dokumentoch v móde pre čítanie
 • možnosť skrývania outline (lišty s pohľadmi)
 • zoraďovanie údajov v každom stĺpci pohľadu
 • v každom outline je pridaný miniatúrny pohľad - okno 'To do', alebo okno posledne aktualizovaných dokumentov (v závislosti od charakteru aplikácie)
 • pri prepnutí do outline je zobrazený posledne používaný pohľad užívateľa v prepnutom outline (netreba prejsť do pohľadu outline)
 • v každom poli formulára, kde sa zobrazí jednoznačný identifikátor iného dokumentu, je tento identifikátor zobrazený ako link s možnosťou priamo otvoriť daný dokument
 • pri mene/funkčnom mieste zapracované prepojenie na Lotus Sametime
Atribúty riešení pomocou Q-integry
 • komplexnosť, efektívnosť, presadenie praktických riešení,
 • otvorenosť systému a prepojenie s existujúcim informačným systémom zákazníka
 • prepojenie so štandardnými kancelárskymi balíkmi (MS Office, OpenOffice, MS Visio, ...)
 • implementácia Q-integra podľa konkrétnych definovaných firemných procesov zákazníka.
Q-integra pracuje v prostredí Lotus Notes, z ktorého sú implementované nasledovné funkcie a vlastnosti
 • bezpečnosť dát v systéme (RC2),
 • definovanie prístupu jednotlivých užívateľov až na úroveň položky databázy v závislosti od organizačnej štruktúry,
 • dynamické prepojenia dokumentov,
 • aktualizácia údajov pomocou replikácií - podpora mobilných užívateľov a práca off-line,
 • integrovaný mail server,
 • fulltextové vyhľadávanie v dokumentoch a prílohách, vytvorených v externých aplikáciách Microsoft Office, OpenOffice ...