Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie

Riešenia  Q-integra  Q-integra Reporting
Reporting
Q-integra eDoc

Q-integra Reporting poskytuje riešenie pre plánovanie, reporting, konsolidácie a analýzy. Užívateľ má k dispozícii prednastavené reporty (ktoré využívajú template - šablóny) v module Reporting prístupných podľa organizačnej štruktúry.

Nové reporty sú vytvárané pomocou nástroja Crystal Reports, ktorý má schopnosť integrovať dáta z rôznych zdrojov do prehľadov a grafov.

Modul Reporting prepája informačný systém zákazníka so systémom Q-integra, vytvára podporu rozhodovania a monitoruje priebeh procesov vo firme.

Vlastnosti

  • zdieľanie reportov, analýz,
  • využívanie ad-hoc analýz,
  • umožňuje generovať reporty z viac ako 30 rôznych dátových zdrojov,
  • obsahuje široký výber typov reportov vrátane grafov, súhrnov, krížových tabuliek, subreportov, formulárov, drill-down, OLAP, máp, Top N ...

Komunikácia v module Q-integra Reporting
Atribúty riešenia Q-integra Reporting

  • podpora rozhodovania na základe faktov,
  • grafické výstupy.

Prínosy

  • agregované, grafické informácie pre riadenie,
  • monitorovanie a meranie procesov.

Screenshoty