Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Riešenia  Anonymizácia a úprava dokumentov
Anonymizácia a úprava dokumentov
Anonymizácia a úprava dokumentov
Aplikácia pre anonymizáciu dokumentov za účelom odstránia citlivého obsahu pred verejnou distribúciou.

Anonymizácia umožní trvalé odstránenie dôverných informácií, ako sú napr. osobné údaje občanov a obchodných partnerov, rôzne dáta alebo zmluvné ceny.
Odstránením dôverných informácií pred ich distribúciou sú splnené legislatívne požiadavky uvedených napr.:
 • zákon č. 215/2002 Z.z., o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o elektronickom podpise),
 • zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 275/2006 Z.z., o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 305/2013 Z.z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
 • zákon 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • inštrukcia 24/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júla 2011 č. 20236/2011/100 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí.

ZORRO
Výhody softwarového riešenia
 • zvýšenie efektívnosti procesu anonymizácie,
 • zvýšenie produktivity obsluhy úsporou času,
 • zníženie pravdepodobnosti vzniku chýb,
 • zníženie nákladov na tlač a skenovanie,
 • redigované - anonymizované informácie sa nedajú z redigovaného dokumentu získať.

Funkčnosť aplikácie
Aplikácia spĺňa nasledujúce funkčné požiadavky:

 • Nahratie vybraného dokumentu v základnom formáte PDF alebo ďalších formátoch DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT, GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, BMP, TXT, RTF. *
 • Funkčnosť výhradne v internetovom prehliadači, bez nutnosti inštalovania aplikácií alebo pluginov (tj. funguje na počítačoch aj na tabletoch).
 • Začierňovanie celých slov alebo obrázkov jedným kliknutím
 • Možnosť myšou označiť bloky textov na začiernenie.
 • Možnosť “kresliť” ľubovoľné obdĺžniky, kde sa má obsah začierniť - obrázky, elektronické podpisy, ...
 • Možnosť začierniť výrez obrázku.
 • Možnosť opravy označených častí dokumentu.
 • Navigácia medzi stranami dokumentu.
 • Štatistika - evidencia počtu začiernených strán v dokumentoch.
 • Možnosť výberu typu zakrytia citlivých informácii.
 • Fulltextové vyhľadávanie textu vrátane označenia objektu určeného k anonymizácii.
 • Používanie vzorov - predvolených alebo užívateľom upravených reťazcov pre vyhľadávanie - napr. rodného čísla, čísla kreditných kariet, e-mail, IBAN...
 • Voliteľné: Nahratie dokumentov MS Office, OpenOffice a obrázkov a ich prevod do PDF.*
 • Voliteľné: Prevod obrázkov do textovej vrstvy (OCR) s výstupom do PDF s možnosťou fulltextového vyhľadávania.**

Poznámky
 • * Konverzia dokumentov a obrázkov je možná prostredníctvom externého servera Adobe LiveCycle PDF Generator alebo inštalovaného softvéru MS Office alebo LibreOffice. Tieto licencie nie sú súčasťou aplikácie.
 • ** Prevod obrázkov do textovej vrstvy (OCR) je možná prostredníctvom interného OCR modulu (dodávaného osobitne) alebo externých serverov Adobe LiveCycle PDF Generator alebo ABBYY Recognition Server. Tieto licencie nie sú súčasťou aplikácie.
 • Interný OCR modul podporuje:
  • prevod pre 26 jazykov: slovenský, český, bulharský, katalánsky, chorvátsky, dánsky, holandský, anglický, estónsky, fínsky, francúzsky, nemecký, maďarský, indonézsky, taliansky, litovský, lotyšský, nórsky, poľský, portugalský, rumunský, ruský, slovinský, španielský, švédsky, turecký.
  • používanie slovníkov pre autokorektúry.
  • automatickú rotáciu obrázkov a textu.
  • spustiteľnosť na viacerých jadrách CPU pre zvýšenie rýchlosti a zníženie času na OCR.
Požiadavky na systém a podporované platformy:
Server
 • Operačný systém: Windows Server 2003 a vyšší
 • Aplikačný server: JBoss AS alebo iný J2EE server
 • Databáza: Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
 • Min. 2 GB RAM pre každé CPU

Klient
 • Webový prehliadač: Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome
Video
Prezentácia základných funkcií aplikácie pre anonymizáciu dokumentov.

Screenshoty
Zákazníci, ktorí využívajú tento produkt