Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Balanced Scorecard
Manažment výkonnosti a Balanced Scorecard
Objavte váš nový výkon
Potrebujete presadiť stratégiu? Ako? Pomocou Balanced Scorecard a našich služieb vyhoviete kľúčovým výzvam podnikateľského jednania - realizujete svoju stratégiu.
Naše služby vám pomôžu:
  • presadiť stratégiu do praxe,
  • sprehľadniť reporting,
  • zjednodušiť proces plánovania.
Pri implementácii Balanced Scorecard využívame podporu informačných technológií.
Balanced scorecard