Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Integrované systémy manažmentu
Integrované systémy manažmentu
Naše riešenia sú jednoduché, efektívne, účinné, zvyšujú výkonnosť, prosperitu a sú orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce sú plne prispôsobiteľné Vašim potrebám a požiadavkám:

 • komplexná podpora manažmentu vrátane podpory informačných technológií,
 • vybrané produkty podľa potreby (určený rozsah konzultácií a poradenstva, školenia, tréningy, dokumentačné služby, ...).

Solutions5
Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a vzdelávanie v oblastiach:
 • strategický manažment - Balanced Scorecard
 • Integrované systémy manažmentu ISM -> ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, AQAP
 • Oborové systémy manažmentu - VDA, QS, ISO/TS 16949, HACCP
 • EFQM Excellence Model
 • Procesný manažment, Reengineering
 • Riešenia administratívnych informačných systémov vrátane správy a obehu dokumentov
Audity a posudzovanie:
 • ISO 9001:2008, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949,
 • nezávislé audity u klienta,
 • externé audity u dodávateľa klienta,
 • výber certifikačného orgánu a pomoc pred certifikačným auditom.
Audity a posudzovanie vykonávame podľa ISO 19 011.
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte na info@gi-bon.sk