Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Riešenia  Inteligentné formuláre a workflow
Inteligentné formuláre a workflow
Formulárové riešenia
Predstavuje vám riešenie, ktoré umožní komerčným aj nekomerčným organizáciám veľmi rýchlo a efektívne nahradiť papierové dokumenty ich elektronickou formou. S PDF technológiou je možné uskutočniť prechod k automatizácií samotných procesov, a tým prispieť k vyššej efektivite práce a zrýchlení komunikácie s používateľmi, občanmi, dodávateľmi, internými a externými zákazníkmi.

Riešenie umožní organizáciám garantovať požadovanú kvalitu služieb a súčasne účinne znižovať interné náklady.

Spoločnosti GI-BÓN s.r.o. a Adobe ponúkajú spôsob, ako postupne a pre pracovníkov organizácie prirodzeným spôsobom implementovať elektronické formuláre. PDF dokument korešponduje svojim vzhľadom s papierovým dokumentom, všetky potrebné úkony sa realizujú jednoduchým programom Adobe Reader a schvaľovanie prebieha automatizovane podľa prednastavených parametrov.


solution3

Hlavné ciele riešenia pre inteligentné formuláre a workflow

 • zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti výkonu organizácie – elektronické podania, minimalizácia chybovosti, vyťažovanie dát, …
 • optimalizovať náklady pre procesy v organizácii
 • redukovať zdroje potrebné pre procesy – reorganizácia a optimalizácia organizácie
 • posilniť vzťahy s verejnosťou - Public Relations, zlepšiť obojstrannú komunikáciu s okolím a verejnosťou, zviditeľniť prácu organizácie
 • podporiť naplnenie koncepcie, stratégie a programových prehlásení
 • podporiť rozhodovanie na základe faktov
Prínosy a merateľné ukazatele uvedeného riešenia
 • Úspora režijného a spotrebného materiálu
 • Redukcia ľudskej práce – optimalizácia činností, procesov – nové, efektívne procesy podporujúce koncepciu, stratégiu vrátane reorganizácie a optimalizácie organizácie
 • Zníženie nákladov na archiváciu
 • Eliminácia chybovosti vstupných dát do agendových systémov a nadpráce pri zadávaní vstupných dát
 • Prehľad o všetkých podaniach – podpora rozhodovania pracovníkov
 • Plná kontrola nad procesom – riadenie jeho kvality a spoľahlivosti (doba vybavenia)
 • Zníženie počtu sťažností, odvolaní, …
 • Reporty, prehľady, …
 • Skrátenie priebežnej doby procesov – zlepšenie komunikácie a ďalšie prínosy
Produkty Adobe na strane používateľa
 • Adobe Reader (dostupný zadarmo)
Produkty Adobe na strane organizácie
 • Adobe Reader
 • Adobe Acrobat
 • Adobe LiveCycle Enterprise Suite:
  • LiveCycle Forms ES
  • LiveCycle Process Management ES
  • LiveCycle Reader Extension ES
  • LiveCycle Content Services ES
  • LiveCycle Connectors for ECM
  • LiveCycle Barcoded Forms ES
  • LiveCycle PDF Generator ES
  • LiveCycle Output ES
  • LiveCycle Digital Signatures ES
  • LiveCycle Rights Management ES
  • LiveCycle Data Services ES
  • LiveCycle Business Activity Monitoring ES