Integrované systémy manažmentu:

 Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Integrované systémy manažmentu ISO 14001
ISO 14001
Poradenská činnosť obsahuje analýzu stavu organizácie z pohľadu plnenia požiadaviek normy, vypracovanie dokumentácie k systému manažérstva kvality podľa normy ISO 14001, zmapovanie environmentálnych aspektov, vypracovanie a implementáciu programov EMS, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie až po prípravu na certifikačný audit.
Výhody zavedenia normy:
 • zníženie nákladov na likvidáciu odpadov,
 • zníženie spotreby energií,
 • minimalizácia rizík environmentálnych havárií,
 • znižovanie environmentálnych poplatkov a pokút za znečisťovanie životného prostredia,
 • zlepšenie imidžu organizácie,
 • zlepšenie vzťahov s verejnosťou a miestnou správou.
Počas poradenskej a konzultačnej činnosti zabezpečujeme
 • analýzu stavu organizácie,
 • vypracovanie požadovanej dokumentácie,
 • zmapovanie environmentálnych aspektov,
 • vypracovanie a implementácia programov EMS,
 • vykonávanie interných auditov,
 • zavedenie EMS do procesov a činností organizácie,
 • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.
solution3