Integrované systémy manažmentu:

 Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Integrované systémy manažmentu ISO 27001
ISO 27001
Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje analýzu a zadefinovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) vo vzťahu k definovaným aktívam a rizikám, identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam organizácie, prípravu cieľov a programov pre zvládnutie rizík, zavedenie praktík pre riadenie rizík, vypracovanie dokumentácie SMIB, vykonanie interných auditov SMIB, zavedenie SMIB do činnosti organizácie až po prípravu na certifikačný audit.
Výhody zavedenia normy:
 • prehľad o vlastných informačných aktívach a ich hodnote,
 • komplexné a systematické riadenie bezpečnosti,
 • efektívne riadenie investícii vkladaných do bezpečnosti,
 • plnenie legislatívnych požiadaviek,
 • konkurenčná výhoda,
 • zlepšenie imidžu spoločnosti.
Počas poradenskej a konzultačnej činnosti zabezpečujeme:
 • analýzu stavu organizácie,
 • identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam spoločnosti,
 • zadefinovanie aktív spoločnosti,
 • prípravu cieľov a programov SMIB,
 • vypracovanie metodiky pre riadenie rizík,
 • vypracovanie dokumentácie SMIB,
 • vykonávanie interných auditov SMIB,
 • implementácia SMIB do procesov a činností organizácie,
 • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.
solution3