Integrované systémy manažmentu:

 Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Integrované systémy manažmentu ISO 9001
ISO 9001
Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje GAP analýzu stavu organizácie a stavu dokumentácie, navrhnutie procesov v zmysle normy, vypracovanie dokumentácie k systému manažérstva kvality, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie až po prípravu na certifikačný audit.
Výhody zavedenia normy:
 • zníženie nákladov na nekvalitu,
 • účasť vo verejných súťažiach,
 • zlepšenie riadenia spoločnosti,
 • presne zadefinované zodpovednosti a právomoci,
 • vybudovanie firemnej kultúry,
 • zlepšenie imidžu podniku.
  Počas poradenskej a konzultačnej činnosti zabezpečujeme:
  • analýzu stavu organizácie,
  • popísanie, analýzu a zlepšovanie procesov organizácie,
  • spracovanie požadovanej dokumentácie,
  • vykonávanie interných auditov,
  • implementáciu do systému riadenia,
  • pomoc pri vypracovaní politiky a cieľov kvality organizácie.

  solution3