Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Riešenia  Portálové riešenia
Portálové riešenia
Jednotný a personalizovaný prístup k aplikáciám a informáciám
Potrebujete vytvoriť priestor na zdieľanie informácii a komunikačný nástroj pre zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov?
Potrebujete integrovať už existujúce aplikácie organizácie a rozšíriť ich o ďalšie nástroje a informácie?
Potom je pre vašich zamestnancov, zákazníkov a partnerov určené portálové riešenie.

Portál zastrešuje spoločným užívateľským prostredím kľúčové aplikácie a informácie organizácie a informácie používateľa. Technicky povedané - portál je internetovou aplikáciou napojenou na rôzne dátové zdroje (interné aj externé) a pracuje sa s ním prostredníctvom internetového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ...).

Výhodou portálového riešenia implementovaného v organizácii je možnosť pracovať s portálom kdekoľvek, kde má používateľ k dispozícii internetové spojenie. Pri implementácii portálových riešení využívame portálovú technológiu Liferay.

solution3

Prečo Liferay?
Liferay je určený na integráciu podnikových aplikácii, vývoj a implementáciu portálov, vrátane publikačných systémov a zároveň slúži ako vývojová platforma a prezentačná vrstva pre podnikové aplikácie. Vďaka jeho otvorenosti, jednoduchosti implementácie, desiatkam predpripravených portletov a vysokej výkonnosti sa táto platforma radí medzi lídrov v portálových technológiach na svete.

Výhody platformy Liferay:
 • open-source komunitná i komerčná edícia – zdarma,
 • rôzne úrovne podpory,
 • desiatky predpripravených aplikácii,
 • B2E, B2C, B2B,
 • jednoduchá a rýchla inštalácia,
 • stopercentné prispôsobenie požiadavkám zákazníka,
 • tisíce spokojných zákazníkov na celom svete.
Vlastnosti portálového riešenia:
 • Agregácia obsahu – z rôznych zdrojov do konzistentného pohľadu
 • Prispôsobené pohľady – podľa role osoby v organizácii
 • Personalizovaný obsah – podľa špecifických požiadaviek používateľa
 • Podpora spolupráce – personalizovaná komunikácia v rámci záujmových skupín
 • Lokalizácia – prispôsobenie jazyka, formátu dátumov, peňažných jednotiek atď.
 • Workflow – schopnosť používateľa spolupodieľať sa na riešení množiny úloh
 • Webové služby – ich poskytovanie a využívanie s ostatnými systémami
 • Vzdialený prístup – webové prehliadače, mobilné zariadenia a pod.
Čo Vám našim portálovým riešením ponúkame?
Vyvinieme internetovú aplikáciu šitú na mieru - žiadne prebytočné funkcionality, ale vysoko efektívny a ľahko ovládateľný systém.
Realizácia softvéru na kľúč prebieha v týchto fázach:
 • Konzultácia a návrh riešenia (definovanie požiadaviek, návrh architektúry, obsahu a dizajnu)
 • Inštalácia, konfigurácia a customizácia Liferay, vrátane tvorby portletov
 • Systémová integrácia a testovanie
 • Odovzdanie portálového riešenia, školenie a podpora
Ako môžete profitovať z portálu?
Vaši zákazníci:
 • Širší dosah na trh
 • Zlepšená podpora zákazníkov
 • Rýchlejší čas uvádzania produktov a služieb na trh
 • Zníženie nákladov na prevádzku
 • Udržanie a vyššia spokojnosť zákazníkov
 • Zlepšenie komunikácie
 • Zlepšenie imageu organizácie
Vaši zamestnanci:
 • Kratší čas pri inovácii produktov a služieb
 • Samoobsluha zamestnancov
 • Dodržiavanie podnikových pravidiel
 • Zníženie nákladov na prevádzku
 • Zlepšenie komunikácie
 • Väčšia spokojnosť zamestnancov
Vaši partneri:
 • Samoobslužné aplikácie
 • Personalizovaná podpora partnerov
 • Aktuálne a presné informácie o produktoch
 • Udržanie a vyššia spokojnosť partnerov
 • Zníženie nákladov na prevádzku