Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Procesné riadenie a workflow
Procesné riadenie a workflow
Zvyšujte neustále svoju výkonnosť
Zákazníci rozhodujú, konkurencia je čoraz silnejšia a zmena sa stáva neustálou. Je potrebné sa orientovať na procesy a riadiť firmu cez optiku procesov.
Naším riešením procesného manažmentu vám pomôžeme vo zvýšení konkurencieschopnosti, v úspore nákladov, zvýšení zisku, produktivity a efektivity.

V procesnom manažmente využívame informačné technológie pre:
  • automatizáciu procesov pomocou workflow,
  • radikálne zlepšenia procesov - reengineering formou "znovu vymyslenia" procesu alebo presmerovania poslania.

solution2