Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Manažment projektov
Manažment projektov
Venujte efektívne úsilie na dosiahnutie cieľa
Pokiaľ potrebujete riešiť rozsiahlosť (mnoho činností a prvkov), rôznorodosť (veľa subjektov z rôznych profesií), množstvo väzieb (medzi dielčími činnosťami a prvkami) a máte obmedzené zdroje (čas, ľudia, materiál, financie), mali by ste aplikovať a štandardizovať manažment projektu.
Naše konzultačné a poradenské služby zahŕňajú celý životný cyklus projektu vrátane využitia podpory informačných systémov.