Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Manažment rizika
Manažment rizika
Buďte pripravení na riziká
Riadenie rizík je dôležitou zložkou každodenných činností, má prebiehať priebežne a byť ľahko použiteľné v každodennej práci jednotlivca či tímu. Firmy by sa mali starostlivo pripraviť na posudzovanie rizika a prijímať zodpovedajúce opatrenia potrebné na zabezpečenie požadovanej úrovne spoľahlivosti a tým aj bezpečnosti produktov. Príprava má byť systematická a je vhodné spracovať projekt posudzovania rizík, v ktorom vám ponúkame naše riešenie riadenia rizík.
Priebežné riadenie rizík je postup inžinierstva s procesmi, metódami a nástrojmi riadenia rizík v organizácii / projekte. Zabezpečuje organizované prostredie pre aktívni proces rozhodovania pri:
  • priebežnom hodnotení, čo by sa nemuselo podariť (riziko),
  • určenie, ktoré riziká sú dôležité a je preto nutné ich riešiť,
  • implementáciu stratégie pre riešenie týchto rizík.
solution3