Poradenstvo  Outsourcing
Outsourcing
outsorcing

Outsourcingom rozumieme zabezpečovanie podporných služieb externým dodávateľom, ktoré sú potrebné pre chod podniku, ale nie sú priamou súčasťou jeho výrobného procesu.

V spoločnosti, kde je informatika iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov je outsourcing najvhodnejším spôsobom správy informačných technológii. Prevádzkovanie IS je spojené nielen s veľkými investičnými nákladmi, ale aj s organizačnými a prevádzkovými problémami. Náročnosť na riadenie, koncepčnosť a rýchle zmeny v technológiách zapríčiňujú ťažko predvídateľné zvýšenie nákladov spoločnosti v oblasti IT.

Outsourcing prináša našim zákazníkom tieto výhody

  • prevzatie zodpovednosti – preberáme zodpovednosť za služby, ktoré realizujeme, poskytujeme profesionálnu záruku ich kvality
  • vysoká profesionálna úroveň – disponujeme širokými skúsenosťami, nadhľadom a dostatočným know-how získanými v našej spoločnosti ako aj u našich zákazníkov
  • okamžité prispôsobenie meniacim sa podmienkam - v prípade zmeny potrieb podniku v oblasti podporných služieb môžeme pružne reagovať a poskytovať služby zodpovedajúce okamžitým potrebám Vašej spoločnosti.
  • nižšie náklady - v konečnom dôsledku vám riešenie prostredníctvom outsourcingu prinesie výrazné zníženie nákladov všeobecne, najmä personálnych nákladov ( šetrenie nákladov v oblasti rozvojových aktivít)


Spoločnosť GI-BÓN Management Systems sa sústreďuje na outsourcingové služby v prostretí LOTUS NOTES. Zabezpečujeme podporu, administráciu na portfólio nami ponúkaných produktov formou vzdialenej správy a operatívne riešenie nahlásených problémov prostredníctvom Helpdesku.

Outsourcing Vám pomôže

  • sústrediť sa na hlavnú činnosť Vašej spoločnosti,
  • odstrániť problém získavania kvalifikovaných odborníkov,
  • znížiť zvyšujúce sa náklady na rozvoj, prevádzku a riadenie funkcie informačného systému,
  • udržať krok s rýchlo sa vyvíjajúcimi informačnými technológiami,
  • zabezpečiť flexibilitu služieb informačných technológií podľa potrieb Vašej spoločnosti.


Našu kvalitu outsourcingu a popredajnej podpory potvrdzuje Certifikát systému riadenia kvality ISO 9001:2008.