Poradenstvo  Technická podpora
Technická podpora

Svojim zákazníkom poskytujeme celý rad služieb, ktoré umožňujú okamžité riešenie ich požiadaviek, problémov, či krízových situácií. Komplexnou ponukou služieb podpory zabezpečujeme nepretržitý chod implementovaných informačných systémov a neustále spracovanie a vyhodnocovanie všetkých potrebných informácií.

Technická podpora

Technickú podporu u svojich zákazníkov realizujeme na základe uzavretej zmluvy o technickej podpore. Uzavretá zmluva zabezpečuje pre zákazníka predovšetkým údržbu systému v produktívnej prevádzke. Predmetom technickej údržby je:

  • odborná pomoc pri riešení problémov zákazníka vo forme hot-line,
  • servisné zásahy pri garantovaných dobách reakcie,
  • profylaktika jednotlivých modulov systému,
  • vzdialená správa, monitorovanie a údržba systému.

gi-bon support

Rozvoj systému

Predmetom rozširovania (rozvoja) systému implementovaného u zákazníka sú predovšetkým:

  • upgrade systému na nové verzie,
  • poskytovanie informácií o možnostiach využitia nových funkcií systému,
  • poradenská činnosť vzťahujúca sa k systému,
  • konzultácie u zákazníka,
  • úprava aplikácií podľa špecifických požiadaviek zákazníka,
  • vývojové práce na nových aplikáciách.