OHSAS 18001

Poradenská činnosť zabezpečuje analýzu a  zdokumentovanie východzieho stavu organizácie voči plneniu normy OHSAS 18001 a navrhnutie ďalšieho postupu, mapovanie bezpečnostných rizík a implementáciu postupov na ich obmedzenie, vypracovanie dokumentácie k systému riadenia podľa normy OHSAS 18001, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie, vykonávanie interných auditov, príprava organizácie pred vykonaním auditov certifikačným orgánom.

Výhody zavedenia normy

 • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP,
 • zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov,
 • minimalizácia rizík úrazov a chorôb z povolania,
 • zvýšenie spokojnosti a lojality zamestnancov,
 • zlepšenie imidžu spoločnosti.
  Z

  Poradenstvom zabezpečujeme

  • analýzu stavu organizácie,
  • zmapovanie bezpečnostných rizík v spoločnosti,
  • vypracovanie a implementáciu postupov na elimináciu bezpečnostných rizík,
  • vypracovanie požadovanej dokumentácie,
  • implementáciu systému do riadenia organizácie,
  • vykonávanie interných auditov,
  • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.