Q-integra pre web

Podpora pre digitalizáciu procesov, zdieľanie informácií a spoluprácu v tímoch

Q-integra pre web zastrešuje spoločným jadrom a užívateľským prostredím kľúčové aplikácie, procesy a informácie organizácie, a tým vytvára priestor pre digitalizáciu procesov a uľahčuje prácu s elektronickými dokumentami – umožňuje ich zdieľanie, workflow, správu a organizáciu.

Predstavuje rozsiahle unifikované prostredie pre tvorbu, prevádzku a ďalší rozvoj podnikových aplikácií, napríklad:

Anonymizácia dokumentov

Aplikácia určená na odstránenie citlivých informácii zo zverejňovaných dokumentov.

Klasifikácia dokumentov

Umožňuje klasifikáciu dokumentov do tried a ich riadenie na základe obsahu.

Scorecard

Nástroj pre podporu strategického systému merania výkonnosti firmy.

Elektronická kancelária

Digitalizuje a automatizuje administratívne a obchodné procesy firmy.

Responzívny dizajn

 • optimalizované zobrazenie aplikácií podľa veľkosti obrazovky koncového zariadenia,
 • jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie, rýchla implementácia v organizácii.

Organizačná štruktúra 

 • informácie o osobách, funkčných miestach, skupinách a roliach,
 • nastavenia a administrácia celého systému.

  Logy

  • automaticky generované záznamy o činnostiach užívateľov.

  Spoločné vlastnosti aplikácií

  • práca na základe organizačnej štruktúry, funkčných miest a skupín užívateľov,
  • riadenie prístupových práv na základe rolí,
  • fulltextové vyhľadávanie,
  • užívateľské radenie a filtrovanie záznamov,
  • automatické logy o činnosti užívateľov,
  • notifikácie užívateľom prostredníctvom emailu, SMS alebo skype,
  • integrácia užívateľov s adresárovými službami a identity managementom,
  • podpora Single Sign-On,
  • šifrovanie uložených dát a komunikácie,
  • lokalizácia do viacerých jazykov,
  • možnosť integrácie do existujúcich ICT systémov.

  Prínosy

  • optimalizácia procesov a činností,
  • redukcia nákladov a priebežných dôb procesov,
  • krátky čas implementácie riešenia,
  • malá náročnosť na infraštruktúrne zdroje organizácie,
  • jednoduchá správa a údržba,
  • vysoká bezpečnosť riešenia,
  • funkčnosť výhradne v internetovom prehliadači, bez nutnosti inštalácie dodatočných aplikácii alebo pluginov,
  • technológia postavená na otvorených štandardoch.

  Technická špecifikácia

  Klient

  Podporované prehliadače:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Opera

   

   Server

   Podporované operačné systémy:

   • Microsoft Windows
   • Linux

    

   Podporované aplikačné servery:

   •  JBoss/WildFly
   • Oracle WebLogic

    

   Podporované databázové servery:

   • Microsoft SQL Server
   • Oracle Database
   • PostgreSQL