Inovatívne IT riešenia a poradenské služby

O nás

30 rokov poskytujeme inovatívne IT riešenia a poradenské služby.

Stovky spokojných zákazníkov po celom svete používa naše produkty a vedomosti pre zlepšovanie ich každodenného podnikania.

Môžeme pomôcť aj vám pri adaptácii nových trendov a technológií.

Novinky

Poskytujeme poradenstvo pre dosiahnutie súladu s novou Smernicou o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2).

Produkty

Naše produkty sú zamerané na podporu riadenia a rozhodovania, tímovú spoluprácu, spracovanie a zdieľanie elektronických dokumentov a automatizáciu podnikových procesov.

Modulárnosť produktov umožňuje flexibilné riešenie konkrétnych požiadaviek zákazníkov.

Služby

Naše kvalifikované poradenské služby pomáhajú implementovať a zlepšovať manažment výkonnosti a integrované manažérske systémy vrátane informačnej bezpečnosti, kontinuity podnikania a ochrany osobných údajov.