Profil spoločnosti

Naše riešenia - Vaša skratka k prosperite

O nás

Spoločnosť GI-BÓN, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 so zámerom poskytovať profesionálne podnikové poradenské služby a ich podporu pomocou IT riešení, ktoré napĺňajú ambiciózne ciele našich klientov, požiadavky trhu a využívajú efektívne nástroje a technológie.

Pri poskytovaní konzultačných služieb sa opierame o dlhoročné skúsenosti z pôsobenia a poznania európskeho trhu, ktoré stoja na najnovších vedomostiach a metódach, svoje pracovné postupy dôsledne prispôsobujeme potrebám trhu.

Softvérové riešenia sú založené na najnovších informačných technológiách a našich skúsenostiach, čo nám umožnilo etablovať sa so softvérovými riešeniami aj na zahraničných trhoch napr. v Holandsku, Dánsku, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Turecku a ďalších krajinách.

Pri svojej činnosti spolupracujeme s renomovanými svetovými firmami ako TÜV, Bureau Veritas, IBM, Adobe, Oracle a Microsoft.

Výsledkom nezávislého posúdenia našich procesov sú certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001.