Q-integra pre HCL Notes

Fy. Sapa Profily a.s. do roku 2010 používala na riadenie manažérskych procesov z oblasti kvality, bezpečnosti, environmentu, administratívy a iných interných činností databázy Lotus Notes, ktoré boli v minulosti pre uvedené činnosti interne vyvinuté. Stanovením nových, náročných cieľov vedením spoločnosti z uvedených oblastí a najmä z oblasti certifikácie normy ISO/TS 16949:2009 pre automobilový priemysel bolo nevyhnutné implementovať nové aplikácie v krátkom časovom horizonte, ktoré by komplexne spĺňali nároky kladené na ciele spoločnosti.

Pre tento učel bola vybraná fy. GI-BÓN, s.r.o., ktorá implementovala určené moduly aplikácie Q-integra na základe Lotus Notes. V spoločnosti bola komplexne prepracovaná dokumentácia a stanovené nové procesy manažérskeho systému riadenia z oblasti administratívy, dokumentácie, kvality, auditov, projektov a ďalších podporných procesov.

V prípade potreby, fy. GI-BÓN, s.r.o. nám prispôsobila aplikácie na naše požiadavky a neustále poskytuje support pre všetky aplikácie. Aj vďaka úspešnej implementácii modulov Q-integra fy. GI-BÓN, s.r.o. má spoločnosť Sapa Profily a.s. vybudovaný funkčný IMS, ktorý bol budovaný v súlade s normami :

  • EN ISO 9001:2008 pre oblasť kvality
  • ISO/TS 16949:2009 rozširujúce oblasť manažérstva kvality ( QMS ) o osobitné požiadavky kladené na organizácie na výrobu automobilov a ich náhradných dielov
  • EN ISO 14001:2004 pre oblasť environmentálneho manažérstva
  • OHSAS 18001:2007 pre oblasť manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ing. Jozef Bojo

IT manažér, Sapa Profily, a.s., Žiar nad Hronom