Referencie

Q-integra

Aplikáciu ZORRO/ REDACTING pre anonymizáciu dokumentov za účelom odstránia citlivého obsahu pred verejnou distribúciou využíva viac ako 15000 užívateľov. Aplikácia zákazníkom výrazne zjednodušuje proces zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok definovaný legislatívou.

Poradenstvo ISM

Pavel Niňaj, konateľ spoločnosti SAVE o nás : „Prostredníctvom pravidelných školení a konzultácií sme všetky činnosti zvládli pomerne hladko a v relatívne krátkom čase sme získali certifikát systému manažmentu kvality a už dnes môžeme sumarizovať prvé výsledky nášho snaženia. Došlo k výraznému zlepšeniu komunikačných tokov v rámci firmy, zlepšeniu plánovania a určovania momentálneho stavu činností spoločnosti a taktiež sa znížili náklady na administratívne práce.“

Q-integra pre HCL Notes

Medzi našich klientov patria významné organizácie z potravinárskeho, chemického a gumárenského priemyslu, strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky, z odvetví IT technológií, verejnej a štátnej správy. Naši zákazníci oceňujú na mieru šité systémy v prostredí HCL Notes pre riadenie manažérskych procesov z oblasti kvality, bezpečnosti, environmentu, administratívy a ostatných interných činností.