Q-integra pre HCL Notes

Informačný systém Q-integra

je integrovaný softvérový produkt pre podporu riadenia, rozhodovania a tímovú spoluprácu vo firmách. Je koncipovaný tak, aby zabezpečil neustále zlepšovanie systému riadenia vo firme a vyhovoval moderným metódam riadenia firmy:

 • metodika Balanced Scorecard pre strategický manažment,
 • procesný manažment,
 • naplnenie požiadaviek ISM (integrovaný systém manažmentu) -> ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Modulárna koncepcia Q-integry umožňuje flexibilné riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Každý modul môže pracovať samostatne alebo plne integrovane do systému. Systém zároveň podporuje niekoľko jazykových mutácií.

Implementované z HCL Notes

 • bezpečnosť dát v systéme,
 • definovanie prístupu jednotlivých užívateľov až na úroveň položky databázy v závislosti od organizačnej štruktúry,
 • dynamické prepojenia dokumentov,
 • aktualizácia údajov pomocou replikácií – podpora mobilných užívateľov a práca off-line,
 • integrovaný mail server,
 • fulltextové vyhľadávanie v dokumentoch a prílohách, vytvorených v externých aplikáciách Microsoft Office, OpenOffice …

Prínosy

 • prepojenie stratégie s operatívou a preukazné zlepšenie celého systému manažmentu firmy,
 • procesný prístup k riadeniu firmy, redukcia časov na zmeny stavov procesov,
 • jednoduchá udržovateľnosť systému manažmentu firmy (riadiaca dokumentácia, preukazná dokumentácia, zlepšovanie, ….),
 • zvyšovanie efektívnosti a produktivity práce užívateľov,
 • podpora tímovej spolupráce a kompetencií.

Ciele

 • umožniť s využitím jednotlivých aplikácií produkovať kvalitu pri nižších nákladoch a tým zvyšovať konkurencieschopnosť firmy,
 • podpora strategického a procesného manažmentu (automatizácia procesov vo firme, workflow manažment) a neustále zlepšovanie,
 • tvorba modelu pre zvýšenie konkurencieschopnosti -> konkurenčná kvalita -> EFQM,
 • efektívna interná komunikácia v rámci celej firmy.

Atribúty riešení

 • komplexnosť, efektívnosť, presadenie praktických riešení,
 • otvorenosť systému a prepojenie s existujúcim informačným systémom zákazníka,
 • prepojenie so štandardnými kancelárskymi balíkmi (MS Office, OpenOffice, MS Visio, …),
 • implementácia Q-integra podľa konkrétnych definovaných firemných procesov zákazníka.

Moduly

 • riadenie administratívy – eOffice,
 • riadenie dokumentov – eDoc,
 • riadenie záznamov – eRecords,
 • riadenie auditov – eAudits,
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi – eCRM,
 • manažment projektov – eProject,
 • manažment rizika – eRisk,
 • riadenie záznamov o životnom prostredí – eRecordsEnviroment,
 • riadenie záznamov pre potravinársky priemysel – eRecords Food,
 • reporty – Reporting.