TISAX

TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) slúži na preukázanie, že dodávateľ automobilového priemyslu spĺňa náročné požiadavky informačnej bezpečnosti. Systém TISAX bol vytvorený Nemeckou asociáciou automobilového priemyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). Je založený na normách pre informačnú bezpečnosť ISO 270xx, ktoré sú doplnené o špecifické požiadavky automobilového priemyslu. Implementovaný systém informačnej bezpečnosti dodávateľ verifikuje akreditovanou certifikačnou autoritou. Po úspešnom posúdení získava potvrdenie v podobe TISAX Label s platnosťou na 3 roky.

Výhody

  • Splnenie požiadaviek a povinnosti v súlade s TISAX,
  • udržanie existujúcich zákazníkov a získanie nových obchodných príležitostí,
  • zníženie rizika potenciálneho vzniku neželaných udalostí a následných časových a finančných strát,
  • riešenia bezpečnostných incidentov a zvýšenie úrovne bezpečnosti.
Z

Poskytujeme

  • Školenia požiadaviek TISAX,
  • GAP analýzu – posúdenie zhody s požiadavkami TISAX,
  • podporu pri určení rozsahu, registrácii a správe v systéme ENX,
  • poradenské služby a vyplnenie VDA ISA katalógu,
  • spoluúčasť pri posudzovaní zhody s požiadavkami TISAX.