Q-integra

Podpora pre digitalizáciu procesov, zdieľanie informácií a spoluprácu v tímoch

Q-integra zastrešuje spoločným jadrom a užívateľským prostredím kľúčové aplikácie, procesy a informácie organizácie, a tým vytvára priestor pre digitalizáciu procesov a uľahčuje prácu s elektronickými dokumentami – umožňuje ich zdieľanie, workflow, správu a organizáciu.

Predstavuje rozsiahle unifikované prostredie pre tvorbu, prevádzku a ďalší rozvoj podnikových aplikácií, napríklad:

Anonymizácia dokumentov

Aplikácia určená na odstránenie citlivých informácii zo zverejňovaných dokumentov.

Scorecard

Nástroj pre podporu strategického systému merania výkonnosti firmy.

Klasifikácia dokumentov

Umožňuje klasifikáciu dokumentov do tried a ich riadenie na základe obsahu.

Elektronická kancelária

Digitalizuje a automatizuje administratívne a obchodné procesy firmy.

Riadenie rizika

Efektívny nástroj pre prácu s rizikom.

Responzívny dizajn

 • optimalizované zobrazenie aplikácií podľa veľkosti obrazovky koncového zariadenia,
 • jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie, rýchla implementácia v organizácii.

Organizačná štruktúra 

 • informácie o osobách, funkčných miestach, skupinách a roliach,
 • nastavenia a administrácia celého systému.

Logy

 • automaticky generované záznamy o činnostiach užívateľov.

Spoločné vlastnosti aplikácií

 • práca na základe organizačnej štruktúry, funkčných miest a skupín užívateľov,
 • riadenie prístupových práv na základe rolí,
 • fulltextové vyhľadávanie,
 • užívateľské radenie a filtrovanie záznamov,
 • automatické logy o činnosti užívateľov,
 • notifikácie užívateľom prostredníctvom emailu, SMS alebo skype,
 • integrácia užívateľov s adresárovými službami a identity managementom,
 • podpora Single Sign-On,
 • šifrovanie uložených dát a komunikácie,
 • lokalizácia do viacerých jazykov,
 • možnosť integrácie do existujúcich ICT systémov.

Prínosy

 • optimalizácia procesov a činností,
 • redukcia nákladov a priebežných dôb procesov,
 • krátky čas implementácie riešenia,
 • malá náročnosť na infraštruktúrne zdroje organizácie,
 • jednoduchá správa a údržba,
 • vysoká bezpečnosť riešenia,
 • funkčnosť výhradne v internetovom prehliadači, bez nutnosti inštalácie dodatočných aplikácii alebo pluginov,
 • technológia postavená na otvorených štandardoch.

Technická špecifikácia

Klient

Podporované prehliadače:

 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Opera

Server

Podporované operačné systémy:

 • Microsoft Windows
 • Linux

Podporované aplikačné servery:

 •  JBoss/WildFly
 • Oracle WebLogic

Podporované databázové servery:

 • Microsoft SQL Server
 • Oracle Database
 • PostgreSQL