Klasifikácia dokumentov

 

Klasifikácia a riadenie obsahu dokumentov

Aplikácia Q-Integra Classify umožňuje klasifikáciu dokumentov do tried podľa dôvernosti, dostupnosti a integrity a riadenie klasifikovaných dokumentov na základe ich obsahu.
Zabezpečuje ochranu citlivých informácii zaradením dokumentov do tried dôvernosti, aj s možnosťou ich zakrytia a umožňuje automatizovanú klasifikáciu dokumentov.

Pri klasifikácii môžete k dokumentu doplniť metadáta s informáciami o dôvernosti.

Klasifikácia dokumentov do tried podľa stupňa dôvernosti

 • vloženie informácií o klasifikácii vo forme vodoznaku,
 • zapísanie značky klasifikácie do metadát,
 • zákaz tlače a kopírovania textu z klasifikovaného dokumentu,
 • zabezpečenie dokumentu heslom.

Automatické klasifikovanie dokumentov v dávkach podľa definovaných parametrov

 • rýchle označenia dokumentu vodoznakom podľa stupňa dôvernosti,
 • workflow + manuálna kontrola a schvaľovanie automaticky spracovaných dokumentov.

Export klasifikovaných dokumentov

 • do zložky adresára,
 • na email,
 • do interného systému,
 • do externého systému.

Prínosy

 • dodržiavanie bezpečnostných štandardov pre manipuláciu s informáciami – zaistíte zhodu s internými smernicami, legislatívou, GDPR a normami ISO 27001 a ISO 27002,
 • sprístupnenie citlivých informácii len autorizovaným užívateľom,
 • zníženie rizika úniku informácií a nechceného zneužitia alebo krádeže dát,
 • automatizované označovanie klasifikovaných dokumentov/informácií,
 • zvýšenie povedomia o citlivých informáciách – zaistíte zodpovednosť zamestnancov za informácie, s ktorými pracujú,
 • vytvorenie „Katalógu informačných aktív“ s vyznačením dôvernosti, integrity, dostupnosti a vlastníctva aktíva s možnosťou jeho exportu do XLS súboru.

Funkcionalita

 • nahrávanie dokumentov v rôznych formátoch do aplikácie cez internetový prehliadač,
 • možnosť automatického spracovania súborov v dávkach (import, workflow a export dokumentov, nastavenie zodpovednosti a parametrov spracovania)
 • možnosť rýchleho označenia stupňa dôvernosti dokumentu vodoznakom a zapísanie značky klasifikácie do metadát výsledného dokumentu,
 • možnosť zákazu tlače a kopírovania textu z výsledného dokumentu, vrátane možnosti zaheslovania
 • možnosť zakrytia citlivých informácií,
 • možnosť integrácie do existujúcich ICT systémov,
 • integrácia s adresárovými službami a podpora Single Sign-On.