ISO 9001

Systém manažérstva kvality

Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje GAP analýzu stavu organizácie a navrhnutie ďalšieho postupu pri zavádzaní ISO 9001, navrhnutie procesov v zmysle normy, vypracovanie metodiky k riadenie rizík, identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam organizácie, prípravu plánov zaobchádzania k definovaným rizikám, zavedenie praktík pre riadenie rizík, vypracovanie dokumentácie k systému manažérstva kvality, implementáciu systému riadenia do činnosti organizácie, vykonávanie interných auditov, prípravu organizácie pred absolvovaním externých auditov ( druhou resp. treťou stranou).

Výhody zavedenia normy

 • zníženie nákladov na nekvalitu,
 • zlepšenie riadenia spoločnosti,
 • presne zadefinované zodpovednosti a právomoci,
 • vybudovanie firemnej kultúry,
 • zlepšenie imidžu podniku.
Z

Poradenstvom zabezpečujeme

 • GAP analýzu stavu organizácie,
 • popísanie, analýzu a zlepšovanie procesov organizácie,
 • vypracovanie metodiky pre riadenie rizík,
 • identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam spoločnosti,
 • prípravu plánov zaobchádzania k identifikovaným rizikám,
 • spracovanie požadovanej dokumentácie,
 • implementáciu do systému riadenia organizácie
 • vykonávanie interných auditov,
 • prípravu organizácie pred absolvovaním externých auditov ( druhou resp. treťou stranou).