Poradenstvo ISM

Výsledky práce řešitelského týmu postupně byly transformovány do obsahu jednotlivých databázi systému Q-integra. Databáze: Organizační struktura, Mapa procesů (kompletní procesní analýza a řízení), Výrobky (soustřeďuje kompletní informační základnu k jednotlivým výrobkům), Podnikové normy a další podpůrné (kompletní elektronické řešení řízené dokumentace), Cestovní příkazy, Design, Měřící zařízení a další postupně převzaly nejen papírové podoby dokumentů, ale dnes zabezpečují vlastní procesy, předepsané pro dodržení norem kvality.

Vývoj samozřejmě nebyl jednoduchý, některé postupy našeho výrobního podniku musel zohlednit i dodavatel GI-BÓN a upravit své produkty. Nutno přiznat, že reagoval celkem pružně, a řešení potřebné pro nasazení v relativně velkém a dynamicky se měnícím chemického závodu zvládá.

Dnes můžeme konstatovat, že jsme i zásluhou firmy GI-BÓN úspěšně prošli jak auditem ISO 14001, tak i auditem systému jakosti ISO 9000:2000. Dlužno podotknout, že auditorům auditorské firmy Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. se velmi líbilo použité řešení.

Jsme připraveni na další spolupráci při řešení dalších procesů našeho podniku.

Ing. Pavel Niedoba

vedúci ITS, BorsodChem, spol. s r.o. Ostrava