Manažment výkonnosti

Kľúč k lepšej výkonnosti

Potrebujete presadiť stratégiu? Zvýšiť výkonnosť? Ako? Pomocou Balanced Scorecard a našich služieb vyhoviete kľúčovým výzvam podnikateľského jednania – realizujete svoju stratégiu. Naše služby vám pomôžu:

  • presadiť stratégiu do praxe,
  • sprehľadniť reporting,
  • zjednodušiť proces plánovania.
Implementáciou metodiky BSC efektívnejšie dosiahnete stanovené strategické ciele, ktoré vedú k zvyšovaniu finančnej výkonnosti a stabilite podniku. Na základe identifikácie kľúčových ukazovateľov hybných síl výkonnosti a finančnej oblasti spoločne vytvoríme systém vyvážených ukazovateľov, ktorý bude zodpovedať podnikovej stratégii a umožní dosiahnuť stanovené ciele. Pri implementácii Balanced Scorecard využívame podporu vlastnej aplikácie pre stanovenie, sledovanie a vyhodnocovanie stanovených cieľov, ukazovateľov a iniciatív.

Implementáciou získate

  • organizáciu zameranú na stratégiu,
  • definované vyvážené ciele smerujúce k naplneniu stratégie,
  • definovaný systém vyvážených ukazovateľov zameraných na dosiahnutie cieľov,
  • zladenie iniciatív pre dosiahnutie vytýčených cieľov,
  • systém plánovania a vyhodnocovania ukazovateľov s včasnou identifikáciou potenciálneho problému,
  • riadenie organizácie zamerané na výsledok,
  • spokojných manažérov i zamestnancov.