Anonymizácia dokumentov

 

Začiernenie citlivých údajov v dokumentoch

Aplikácia Q-integra Redacting (Zorro) je určená na anonymizáciu dokumentov za účelom odstránia citlivého obsahu pred verejnou distribúciou.

Anonymizácia umožní trvalé odstránenie dôverných informácií – osobné údaje občanov a obchodných partnerov, podpisy,…., pričom ostatné informácie v dokumente ostávajú strojom čitateľné. Pri anonymizácii  môžete k dokumentu doplniť aj metadata.

V aplikácii sú vytvorené vzory, ktoré vyhľadajú citlivé informácie a tým uľahčia ich zakrytie. V ponuke je možnosť „kreslenia“ obrazcov na zakrytie citlivých informácii, ako aj jednoduchý nástroj na opravu nesprávne zakrytých informácii. Samozrejmosťou je ukladanie anonymizovaného dokumentu do adresárovej zložky, či odosielanie anonymizovaného dokumentu na email.

Aplikácia umožňuje importovať dávku dokumentov z externých systémov, či manuálneho odoslania. Dávku dokumentov je možné automatizovane spracovať podľa nastavených parametrov spracovania a následne exportovať anonymizované dokumenty do zvolených cieľov. Export je možné nasmerovať do externých systémov, na email, či internej zložky.

Aplikácia výrazne zjednodušuje proces zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok definovaných legislatívou.

Jednoduché ručné začierňovanie textov

 • zakrývanie celých slov/obrázkov jedným kliknutím,
 • “kreslenie” ľubovoľných blokov, ktoré zakryjú obsah s citlivými informáciami,
 • jednoduchá oprava nesprávne označených zakrytí,
 • používanie šablón a vzorov.

Automatizované vyhľadávanie 

 • podpisov, emailov, telefónnych čísel, čísel účtov, rodných čísel, mien…
 • definovanými šablónami, vzormi a špecifickými procesormi.

Export anonymizovaných dokumentov

 • do zložky adresára,
 • na email,
 • do interného systému,
 • do externého systému.

Štatistiky 

 • evidencia, vyhodnotenia a grafická prezentácia štatistických parametrov.

Prínosy

 • zvýšenie efektívnosti procesu anonymizácie,
 • zvýšenie produktivity obsluhy úsporou času,
 • zníženie pravdepodobnosti vzniku chýb,
 • zníženie nákladov na tlač a skenovanie,
 • zakryté informácie sa nedajú z anonymizovaného dokumentu získať,
 • aktualizácia aplikácie, podľa požiadaviek zákazníka, prípadne legislatívnych požiadaviek.

Funkcionalita

 • nahrávanie dokumentov do aplikácie cez internetový prehliadač,
 • nahrávanie dokumentov vo formátoch PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT, GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, BMP, TXT, RTF,
 • možnosť automatického spracovania súborov v dávkach podľa definovaných parametrov,
 • možnost rýchleho označenia dokumentu vodoznakom podľa stupňa dôvernosti,
 • možnosť spracovania súborov v dávkach:
 1. import v dávkach z emailov, prostredníctvom webovej služby,
 2. workflow – manuálna kontrola a schvaľovanie automaticky redigovaných dokumentov,
 3. obmedzenie viditeľnosti spracovávaných dokumentov,
 4. export anonymizovaných dokumentov do interných/externých systémov – na email, do zložky, webovou službou,
 5. definovanie parametrov spracovania a parametrov pre anonymizáciu informácii,
 6. nastavenie zodpovednosti za spracovanie.
 • možnosť nastavenia plánovania úloh na serveri,
 • možnosť odosielania príloh k už zverejneným dokumentom,
 • možnosť odosielania príloh k už zverejneným dokumentom,možnosť zmenšenia veľkosti výstupného anonymizovaného PDF súboru,
 • možnosť konvertovania anonymizovaného dokumentu do formátu PDF/A-1b alebo PDF/A-2b,
 • riadene prístupových práv na úrovni dokumentov.