Q-integra eOffice

 

Elektronická kancelária

Elektronická kancelária nahrádza „papierovú“ obdobu klasickej kancelárie = digitalizuje a automatizuje administratívne a obchodné procesy firmy, minimalizuje prácnosť a výrazne znižuje časovú náročnosť realizácie jednotlivých činností.

Elektronická kancelária obsahuje primárne aplikácie a nástroje pre efektívnu internú a externú elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečuje zdieľanie informácii vo firme, zjednotenie komunikačných kanálov vo firme, organizovanie, plánovanie a kontrolu firemných činností.

Q-integra eOffice je súčasťou Q-integra.

Moje úlohy

 • správa úloh na jednom centrálnom mieste,
 • hromadné zmeny stavu úloh,
 • postupovanie úloh.

Formuláre

 • ergonomické html alebo pdf formuláre,
 • zabudovaná logika a dynamické zmeny,
 • kontrola zadávaných dát.

Zoznamy

 • prehľadné dynamické zostavy,
 • možnosť radenia stĺpcov,
 • filtrovanie podľa obsahu polí.

Vlastnosti

 • riadenie firemných dokumentov a ich vzájomných väzieb,
 • centrálna správa úloh,
 • nástroje pre efektívnu internú a externú komunikáciu,
 • prepojenie na štandardné kancelárske balíky,
 • ergonomicky riešené html a pdf formuláre,
 • prednastavené rozbaľovacie zoznamy,
 • implementované kontroly a obmedzenia úprav vyplývajúce z logiky procesu,
 • automatizované prepočty.

Prínosy

 • zhromažďovanie, organizovanie, sledovanie, vyhodnocovanie a výmena informácií,
 • schvaľovacie riadenie, pripomienkové riadenie, elektronické podpisy schvaľujúcich,
 • plánovanie, organizovanie a kontrola firemných činností.

Príklady aplikácií

 • Q-integra Directory – nástroj na administráciu a konfiguráciu systému Q-integra (nastavenie všeobecne platných pravidiel, nastavenie právomoci a zodpovednosti pre aplikácie Q-integra),
 • Q-integra Workspace – pracovný priestor pre správu úloh z celého systému Q-integra (spracovanie krokov procesu – schvaľovanie, zamietnutie, evidencia…) s možnosťou hromadného spracovania úloh a postúpenia úloh, s možnosťou nastavenia zástupcu po dobu neprítomnosti,
 • Q-integra Konvertor – umožňuje konverziu elektronických dokumentov do zákonom stanovených formátov a prevod rôznych súborov (skenované dokumenty/knihy/obrázky) do podoby umožňujúcej úpravy textu,
 • Q-integra Vacations – podporuje činnosti v procese „Dovolenky a Pracovné voľno“ v elektronickom prostredí (vystavenie a elektronické schvaľovanie dovoleniek a pracovného voľna s automatickým prepočtom pracovných dní s akceptovaním sviatkov i víkendov a ich evidenciou),
 • Q-integra Travel Orders – podpora činností v procese „Služobné cesty“ (vystavenie a schvaľovanie príkazov na služobné cesty s následným vyúčtovaním a schvaľovaním výdavkov a správ zo služobnej cesty),
 • Q-integra Na Zákazku – aplikácie podľa špecifických požiadaviek zákazníka.