Manažérske systémy

Integrujte manažérske systémy

Naše riešenia sú jednoduché, efektívne, účinné, zvyšujú výkonnosť, prosperitu a sú orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce sú plne prispôsobiteľné Vašim potrebám a požiadavkám:

 • komplexná podpora manažmentu vrátane podpory informačných technológií,
 • vybrané produkty podľa potreby (určený rozsah konzultácií a poradenstva, školenia, tréningy, dokumentačné služby, …).
w

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a vzdelávanie v oblastiach

 • strategický manažment – Balanced Scorecard
 • integrované systémy manažmentu ISM -> ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301,
 • EFQM Excellence Model,
 • procesný manažment, Reengineering,
 • riešenia administratívnych informačných systémov vrátane správy a obehu dokumentov.
Z

Audity a posudzovanie

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301,
 • nezávislé audity u klienta,
 • externé audity u dodávateľa klienta,
 • výber certifikačného orgánu a pomoc pred certifikačným auditom.

Audity a posudzovanie vykonávame podľa ISO 19011.
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte na info@gi-bon.sk

ISO 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 22301

Systém manažérstva kontinuity podnikania