Produkty

Q-integra

Q-integra zastrešuje spoločným užívateľským prostredím kľúčové aplikácie a informácie organizácie prostredníctvom internetového prehliadača, tým sa vytvára elektronický priestor pre zdieľanie informácii a uľahčuje prácu s dokumentami – umožňuje ich zdieľanie, efektívnu správu a organizáciu.

Výhodou nášho riešenia implementovaného v organizácii je možnosť pracovať s aplikáciami kdekoľvek, kde má používateľ k dispozícii internetové spojenie.

Vďaka našim skúsenostiam Vám ponúkame webové aplikácie prispôsobené Vašim požiadavkám, alebo priamo šité na mieru Vašim potrebám.

Ponúkame vysoko efektívny a ľahko ovládateľný systém – žiadne prebytočné funkcionality.

Q-integra pre HCL Notes

Q-integra je integrovaný softvérový produkt pre podporu riadenia, rozhodovania a tímovú spoluprácu vo firmách. Je koncipovaný tak, aby zabezpečil neustále zlepšovanie systému riadenia vo firme a vyhovoval moderným metódam riadenia firmy:

  • metodika Balanced Scorecard pre strategický manažment,
  • procesný manažment,
  • naplnenie požiadaviek ISM (integrovaný systém manažmentu)   -> ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Modulárna koncepcia Q-integry umožňuje flexibilné riešenia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Každý modul môže pracovať samostatne alebo plne integrovane do systému. Systém zároveň podporuje niekoľko jazykových mutácií.