IT služby

IT služby, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Cieľom našich IT služieb je pomôcť zákazníkom realizovať ich podnikateľské vízie a zámery prostredníctvom informačných technológii.

Poskytujeme rad služieb, ktoré umožňujú okamžité riešenie Vašich požiadaviek, problémov, či krízových situácií. Komplexnou ponukou služieb podpory zabezpečujeme nepretržitý chod implementovaných informačných systémov a neustále spracovanie a vyhodnocovanie všetkých potrebných informácií.

Disponujeme širokými skúsenosťami, nadhľadom a dostatočným know-how získanými v našej spoločnosti ako aj u našich zákazníkov, ktoré rozširujeme najnovšími poznatkami zo sveta informačných technológii a  IT bezpečnosti.

Technická podpora

Technickú podporu realizujeme na základe uzavretej zmluvy o technickej podpore. Uzavretá zmluva zabezpečuje predovšetkým údržbu systému v produktívnej prevádzky. 

Predmetom technickej údržby je:

 • odborná pomoc pri riešení problémov vo forme hot-line,
 • servisné zásahy pri garantovaných dobách reakcie,
 • profylaktika jednotlivých modulov systému,
 • vzdialená správa, monitorovanie a údržba systému. 

Rozvoj systému

Predmetom rozširovania/rozvoja implementovaného systému sú predovšetkým:

 • upgrade systému na nové verzie,
 • poskytovanie informácií o možnostiach využitia nových funkcií systému,
 • poradenská činnosť vzťahujúca sa k systému,
 • konzultácie u zákazníka,
 • úprava aplikácií podľa špecifických požiadaviek,
 • vývojové práce na nových aplikáciách. 

Outsourcing

Outsourcing realizujeme na základe uzavretej zmluvy so zákazníkom, ktorou:

 • preberáme zodpovednosť za realizované služby a profesionálnu záruku ich kvality.
 • poskytujeme vysokú profesionálnu úroveň.
 • prispôsobujeme sa meniacim sa podmienkam vo Vašej spoločnosti.
 • znižujeme náklady, najmä šetrením nákladov v oblasti rozvojových aktivít IT pracovníkov.

 

Vývoj na zakázku

Ak sú vaše činnosti špecifické a len ťažko hľadáte softvér, ktorý by pokryl Vaše procesy, vyvinieme aplikácie šité na mieru podľa vašich predstáv – žiadne prebytočné funkcionality, ale vysoko efektívny a ľahko ovládateľný systém.

Realizácia softvéru na kľúč prebieha v týchto fázach:

 • analýza,
 • vývoj,
 • testovanie,
 • implementácia.

Vývoj realizujeme prostredníctvom technológií:

 • Java/J2EE
 • HTML, JavaScript, XML, CSS…
 • HCL Domino/Notes
 • Adobe LiveCycle