ISO 22301

Systém manažérstva kontinuity podnikania

Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje analýzu stavu organizácie z pohľadu plnenia požiadaviek normy a  navrhnutie ďalšieho postupu pri zavádzaní normy ISO 22301, identifikácia kritických prvkov systémov, vykonanie analýzy rizík a dopadov, vytvorenie metodiky a stratégie obnovy, vytvorenie plánov obnovy, vypracovanie dokumentácie podľa normy ISO 22301, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie, vykonávanie interných auditov, prípravu organizácie pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.

Výhody zavedenia normy

 • zaistenie svojich služieb, dodávok v prípade krízových situácií,
 • zníženie dopadov mimoriadnych udalostí,
 • rýchla obnova kľúčových procesov,
 • minimalizácia finančných strát,
 • zvýšenie dôveryhodnosti pre obchodných partnerov.
Z

Poradenstvom zabezpečujeme

 • analýzu stavu organizácie,
 • identifikáciu kritických prvkov systémov,
 • vykonanie analýzy rizík a ich dopadov,
 • vytvorenie metodiky a stratégie obnovy,
 • tvorba plánov obnovy,
 • vypracovanie dokumentácie podľa normy ISO 22301,
 • zavedenie systému do procesov a činností organizácie,
 • vykonávanie interných auditov,
 • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.