Služby

Manažérske systémy

Naše riešenia sú jednoduché, efektívne, účinné, zvyšujú výkonnosť, prosperitu a sú orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce sú plne prispôsobiteľné Vašim potrebám a požiadavkám:

  • komplexná podpora manažmentu vrátane podpory informačných technológií,
  • vybrané produkty podľa potreby (určený rozsah konzultácií a poradenstva, školenia, tréningy, dokumentačné služby, …).

Manažment výkonnosti

Potrebujete presadiť stratégiu? Ako? Pomocou Balanced Scorecard a našich služieb vyhoviete kľúčovým výzvam podnikateľského jednania – realizujete svoju stratégiu.
Naše služby vám pomôžu:

  • presadiť stratégiu do praxe,
  • sprehľadniť reporting,
  • zjednodušiť proces plánovania.

Pri implementácii Balanced Scorecard využívame podporu informačných technológií.

IT služby

Cieľom našich IT služieb je pomôcť zákazníkom realizovať ich podnikateľské vízie a zámery prostredníctvom informačných technológii.

Poskytujeme rad služieb, ktoré umožňujú okamžité riešenie Vašich požiadaviek, problémov, či krízových situácií. Komplexnou ponukou služieb podpory zabezpečujeme nepretržitý chod implementovaných informačných systémov a neustále spracovanie a vyhodnocovanie všetkých potrebných informácií.