ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje analýzu stavu organizácie z pohľadu plnenia požiadaviek normy, navrhnutie ďalšieho postupu pri zavádzaní normy ISO 14001, zmapovanie environmentálnych aspektov, vypracovanie a implementáciu programov EMS, vypracovanie dokumentácie EMS, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie, vykonávanie interných auditov, prípravu organizácie pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.

Výhody zavedenia normy

 • zníženie nákladov na likvidáciu odpadov,
 • zníženie spotreby energií,
 • minimalizácia rizík environmentálnych havárií,
 • znižovanie environmentálnych poplatkov a pokút za znečisťovanie životného prostredia,
 • zlepšenie imidžu organizácie,
 • zlepšenie vzťahov s verejnosťou a miestnou správou.
  Z

  Poradenstvom zabezpečujeme

  • analýzu stavu organizácie,
  • zmapovanie environmentálnych aspektov,
  • vypracovanie a implementácia programov EMS,
  • vypracovanie požadovanej dokumentácie EMS,
  • zavedenie EMS do procesov a činností organizácie
  • vykonávanie interných auditov,
  • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.